Ir ao contido da páxina

Autorización de contratación 3001/20-21

Autorización de contratación de dona Sulay A. Tovar Carro, praza 3001/20-21 de profesor contratado doutor, da área de Fisioloxía.

Documentos asociados

Autorización de contratación 3001/20-21

  • Ficheiro: 3001 Autorización de Sulay A. Tovar Carro 3001_20-21.pdf.pdf
  • Descrición: Autorización de contratación de dona Sulay A. Tovar Carro, praza 3001/20-21 de profesor contratado doutor, da área de Fisioloxía.
  • Pegada dixital: 5c7a1f43ae6810b5942c474df7756925a19149595f305874bd69880a18f35f9b (SHA-256)
  • Idioma(s): galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Convocatorias de oposicións e concursos
  • Tema: Convocatorias PDI
  • Públicos obxectivos: todos