Ir ao contido da páxina

Autorización de contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona María Helena Agrafojo Nieto, para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación.