Ir ao contido da páxina

Tribunal esp. oficios, xardinerio

Criterios de corrección do segundo exercicio do procedemento selectivo para o ingreso na categoría de esp. oficios, xardineiro, convocado por resolución reitoral do 25.03.2021 e instrucións xerais e específicas COVID-19

Documentos asociados

Criterios de corrección do segundo exercicio

  • Ficheiro: criterios segundo.pdf.pdf
  • Descrición: Criterios de corrección do segundo exercicio e instrucións xerais e específicas COVID-19
  • Pegada dixital: 6de56c146a96e63b2e587a6617bcbab8af1823e5f15337db55d18f7520c8c83e (SHA-256)
  • Idioma(s): galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Convocatorias de oposicións e concursos
  • Tema: Convocatorias PAS
  • Públicos obxectivos: persoal de administración e servizos laboral