Ir ao contido da páxina

Resolución defensa TFM do Máster en Profesorado xullo 2022

Resolución do 23 de xuño de 2022 pola que se publica a relación de alumnado que concorre á defensa do TFM do Máster en Profesorado na oportunidade de xullo (Campus Santiago)

Documentos asociados

Defensa TFM Máster Profesorado xullo

  • Ficheiro: Resolución tribunais TFM oportunidade xullo 2022.pdf
  • Descrición: Resolución do 23 de xuño de 2022 pola que se publica a relación de alumnado que concorre á defensa do TFM do Máster en Profesorado na oportunidade de xullo (Campus Santiago)
  • Pegada dixital: 84d83650e4913e9157bdcfec8974b8cef62f7577f38364260799cff6df31a4cf (SHA-256)
  • Idioma(s): español, galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas
  • Tema: Anuncios. Facultades e Escolas
  • Públicos obxectivos: persoal docente e investigador funcionario, estudantes, persoal docente e investigador contratado