Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Resolución pola que se publica a concesión de axudas á investigación, para a realización de proxectos, destinados ao desenvolvemento de medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero

Resolución pola que se publica a concesión de axudas á investigación, da Universidade de Santiago de Compostela, para a realización de proxectos, destinados ao desenvolvemento de medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, para o ano 2019

Documentos asociados

Resolución concesión de axudas Violencia de Xénero

Información da publicación

Clasificación