Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación concurso 1002/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona María Pereira López para a cobertura da praza FX0372 convocada co nº concurso 1002/19-20, da área de Ciencia Política e da Administración