Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación conc. 1079/19-20

Resolución reitoral pola que se autoriza a contratación de dona CRISTINA JORGE SOTO para a cobertura da praza HXNP1194 convocada co nº de concurso 1079/19-20, da área de Enfermaría.