Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Resolución da oferta de posto en comisión de servizos ofertado o 22 de outubro de 2019

Resolución da xerencia pola que se publica a motivación para a adxudicación do posto ofertado para a súa provisión en comisión de servizos o día 22 de outubro de 2019.