Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación _1054/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Javier Fernández Fejoo para a cobertura da praza HX0397 convocada co nº de concurso 1054/19-20, da área de Estomatoloxía.