Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Convocatoria Pública Ordinaria 31/2019 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Concurso Público de méritos para a contratación de persoal que colabore nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo.

Documentos asociados

Convocatoria Pública Ordinaria 31/2019 de contratación

Información da publicación

Clasificación