Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Acordo tribunal probas selectivas

Acordo tribunal polo que se publican os resultados do segundo exercizo e se convoca ás persoas aspirantes que o superaron ao terceiro exercicio (Axudantes Bibliotecas)