Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación _2001/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Juan Carlos Vidal Aguiar para a cobertura da praza FX0408 convocada co nº de concurso 2001/19-20, da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Documentos asociados

Autorización contratación _2001/19-20

Información da publicación

Clasificación