Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Listaxe provisional solicitudes ABAU

Resolución da xerencia pola que se fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento de selección de persoal non docente para colaborar coas Comisións Delegadas das ABAU.

Documentos asociados

Resolución da xerencia

Información da publicación

Clasificación