Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización de contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona María Emma Mayo Pais, para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Documentos asociados

Autorización de contratación Profesorado Interino

Información da publicación

Clasificación