Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 25 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 , páx. 3 , páx. 4 , páx. 5

Instrución VI/2017

Instrución VI/2017 da Xerencia da USC sobre contratación administrativa: obrigas de publicidade nos procedementos negociados. Publicado permanentemente a partir de 14/02/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución XI/2016

Instrución XI/2016 da Xerencia pola que se establece o procedemento de xestión económico orzamentaria das actividades internacionais de cooperación e mobilidade. Publicado permanentemente a partir de 25/11/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución X/2016

Instrución X/2016 da Xerencia da USC relativa a determinadas prestacións do contrato dos servizos de reprografía e edición e impresión dixital dos Centros e Servizos do Campus de Santiago Publicado permanentemente a partir de 16/07/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución IX/2016 da Xerencia

Instrución IX/2016 da Xerencia da USC pola que se corrixe o citerio de absorción aplicado ao complemento persoal transitorio que percibe o persoal afectado por procesos de funcionarización en virtude do acordo entre a USC e a Xunta de Persoal do 21 de setembro de 2004 Publicado permanentemente a partir de 08/07/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución VIII/2016 da Xerencia

Instrución VIII/2016 da Xerencia da USC pola que se aproba o procedemento para a adaptación da xestión orzamentaria á nova codificación departamental Publicado permanentemente a partir de 15/06/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 25 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 , páx. 3 , páx. 4 , páx. 5