Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 35 elemento/s. Ir á páx. 1 ... , páx. 3 , páx. 4 , páx. 5 ... , páx. 7

Instrución I/2019 da Xerencia sobre a aplicación da xornada de 35 horas corrixida

Instrución I/2019 da Xerencia sobre a aplicación da xornada de 35 horas corrixida Publicado permanentemente a partir de 31/01/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución I/2019 da Xerencia sobre a aplicación da xornada de 35 horas

Instrución I/2019 da Xerencia sobre a aplicación da xornada de 35 horas Publicado permanentemente a partir de 31/01/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución IX/2018 da Xerencia

Instrución IX/2018 da Xerencia, para regular a contratación administrativa no marco da Lei 9/2017, de contratos do sector público. Publicado permanentemente a partir de 09/08/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución IV_2018 da Xerencia da USC relativa á Contratación a partir da entrada en vigor da nova Lei de Contratos do Sector Público

Instrución IV_2018 da Xerencia da USC relativa á Contratación a partir da entrada en vigor da nova Lei de Contratos do Sector Público Publicado permanentemente a partir de 07/03/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución VII/2017

Instrución VII da Xerencia pola que se determina o procedemento de xestión para dar cumprimento aos requirimentos do subministro inmediato de información (SII) á Axencia Tributaria en relación co IVE devengado e soportado Publicado permanentemente a partir de 04/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 35 elemento/s. Ir á páx. 1 ... , páx. 3 , páx. 4 , páx. 5 ... , páx. 7