Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 25 elemento/s. Ir á páx. 1 ... , páx. 3 , páx. 4 , páx. 5

Instrución VII-2016

Instrución VII-2016 da Xerencia da USC pola que se establece o pagamento dunha retibución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria e adicional do mes de decembro de 2012 en aplicación da disposición adicional duodécima da Lei 48/2015, do 29 de decembro, de orzamentos xerais do estado para o ano 2016. Publicado permanentemente a partir de 01/06/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución VI/2016

Instrución VI/2016 da Xerencia da USC pola que se establece a limitación do gasto en tribunais de teses Publicado permanentemente a partir de 13/05/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución V/2016 da Xerencia

Instrución V/2016 da Xerencia da Universidade de Santiago de Compostela (USC) pola que se procede a actualizar os códigos que definen a clasificación económica Publicado permanentemente a partir de 16/04/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución I/2016

Instrución I/2016 da Xerencia pola que se establece o procedemento de supervisión da execución do contrato do servizo de limpeza do campus de Santiago actualmente contratado coa empresa CLECE S.A. Publicado permanentemente a partir de 16/01/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución XIII/2015

Instrución XIII/2015 da Xerencia pola que se actualiza o procedemento de presentación de facturas polos provedores da USC Publicado permanentemente a partir de 17/12/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 25 elemento/s. Ir á páx. 1 ... , páx. 3 , páx. 4 , páx. 5