Ir ao contido da páxina

Apoio titorial extraordinario

Solicitude de apoio titorial extraordinario

Identificación

Código: PXA-10/2

Nome: Apoio titorial extraordinario.

Clasificación: Xestión académica, Peticións especiais, Outras peticións.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Formulario solicitude

FINALIDADE

Este procedemento está dirixido aos alumnos e alumnas que soliciten a axuda do apoio titorial extraordinario para superar aquelas materias que lles presenten especiais dificultades.

 

DESCRICIÓN

O procedemento iníciase mediante solicitude da persoa interesada, nos prazos establecidos na convocatoria.

A solicitude presentarase premendo no enderezo de inicio.

Os servizos administrativos da universidade xestionan a resolución, favorable ou non, que é notificada ao alumno.

Documentación asociada ó procedemento