Ir ao contido da p�xina

Funcionarios/as habilitados/as

A cidadanía poderá realizar trámites e actuación perante a Universidade de Santiago de Compostela sen ter identificación electrónica.

Para a realización destas actuacións deberá apoderarse a persoas habilitadas.

Para estes efectos, previa cita, deberán dirixirse ás oficinas de asistencia en materia de rexistros da USC para a realización das actuacións que precisen e deberán asinar un documento de apoderamento.