Conxunto de identidade do servizo

Funcionarios/as habilitados/as

A cidadanía poderá realizar trámites e actuación perante a Universidade de Santiago de Compostela sen ter identificación electrónica.

 

Para a realización destas actuacións deberá apoderarse a persoas habilitadas.

 

Para estes efectos, deberán dirixirse ao Rexistro Xeral da USC para concertaren a cita para a realización das actuacións que precisen e deberán asinar un documento de apoderamento.