Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Proposta provisoria de concesión de premios extraordinarios de doutoramento 18-19.

Proposta provisoria de concesión de premios extraordinarios de doutoramento 18-19 por áreas de coñecemento.

Anuncio de comezo da primeira fase do concurso L088/20-21

Anuncio da comisión de selección do concurso L088/20-21 de comezo dos traballos da primeira fase correspondentes á valoración do currículum (méritos e historial académico).

Facultade de Matemáticas convocatoria asignación prazas ERASMUS 2021/2022

Facultade de Matemáticas convocatoria asignación prazas ERASMUS 2021/2022

Concurso laborais grupos I e II - Proposta provisional

Resultados e proposta provisional do concurso para postos singularizados: Dirección Servizo Médico e Dirección Oficina de Prevención de Riscos

Concurso laborais grupos I e II - Proposta provisional

Resultados e proposta provisional do concurso para postos singularizados: Dirección Servizo Médico e Dirección Oficina de Prevención de Riscos

Anuncio de comezo da primeira fase do concurso L087/20-21

Anuncio da comisión de selección do concurso L087/20-21 de comezo dos traballos da primeira fase correspondentes á valoración do currículum (méritos e historial académico).

Resolución reitoral de selección Parte III 18/2020 de persoal

Resolución reitoral de selección Parte III 18/2020 de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Listaxe provisional destinos ERASMUS

Listaxe provisional destinos ERASMUS 2021/2022 Grao en Enfermaría

Convocatoria cursos complementarios prácticas 20/21

Convocatoria para a realización de cursos de formación complementaria ás prácticas externas curso 20-21. Grao en Ciencia Política e da Administración

Listaxe definitiva_admitidos convocatoria prácticas Grao Enxeñaría Informática

Listaxe definitiva dos alumnos admitidos na convocatoria de prácticas en empresa da titulación de Grao en Enxeñaría Informática

Propostas de selección das Comisións Especializadas 18/2020 (Parte III)

Propostas de selección das Comisións Especializadas da Convocatoria Pública Ordinaria 18/2020 (Parte III)

Concurso permanente, área investigación

Resolución da xerencia pola que se executa o concurso permanente convocado por resolución do 02.10.2020

Grao en Nutrición Humana e Dietética, lista definitiva asignación convocatoria Prácticum curso 2020-21

Grao en Nutrición Humana e Dietética, lista definitiva de asignación de destinos, convocatoria Prácticum curso 2020-21

Listaxe de espera escala axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, esp. biblioteca

Resolución reitoral pola que se publica a listaxe de espera provisional da escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, esp. biblioteca, derivada do proceso selectivo convocado por resolucion reitoral do 25.03.2019

Resolución da xerencia de 14 de xaneiro de 2021 pola que se adoptan medidas en relación coa limitación da mobilidade nocturna

Resolución da xerencia de 14 de xaneiro de 2021 pola que se adoptan medidas en relación coa limitación da mobilidade nocturna

Listaxe provisional destinos ERASMUS

Listaxe provisional destinos ERASMUS 2021/2022 Grao en Enfermería

2ª corrección de erros_conv cambio de grupo_ETSE

Segunda corrección de erros no anexo II de distribución de grupos de Grao en Enxeñaría Informática da convocatoria de cambio de grupo

Autorización de contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona María Cruz Negreira Rey, para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Xornalismo.

Proposta provisoria Premios Extraordinarios Grao e Máster 2019_20_EPSE

Proposta provisoria Premios Extraordinarios Grao e Máster 2019_20_EPSE

Convocatoria de Prácticas Extracurriculares Máster en Xestión e Dirección Laboral 20-21

Convocatoria de Prácticas Extracurriculares Máster en Xestión e Dirección Laboral 20-21

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 13 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.