Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Proceso selectivo Microscopía Electrónica

Publicación dos resultados do segundo exercicio e convocatoria do terceiro

Proceso selectivo Resonancia Magnética Nuclear

Publicación dos resultados do segundo exercicio e convocatoria do terceiro

Convocatoria 02. Anulación Praza 2021-PG035

Convocatoria 02. Anulación Plaza 2021-PG035

Convocatoria 02. Anulación Praza 2020-PG006

Convocatoria 02. Anulación Plaza 2020-PG006

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 11FX/22-23

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 11FX/22-23

Cualificacións do cuarto exercicio

Cualificacións do cuarto exercicio do proceso selectivo de socorrista

Acordo Consello de Goberno 28 de abril de 2022

Aprobación dos premios extraordinarios de doutoramento do curso 2019-2020

Acordo Consello de Goberno 28 de abril de 2022

Aprobación do expediente 03-CS-22 de modificacións de crédito

Acordo Consello de Goberno 28 de abril de 2022

Aprobación de propostas de estudos propios

Acordo Consello de Goberno 28 de abril de 2022

Aprobación de memorias de estudos propios

Acordo Consello de Goberno 28 de abril de 2022

Aprobación de cambio de adscrición a área de coñecemento

Acordo Consello de Goberno 28 de abril de 2022

Aprobación da renovación da Cátedra Institucional de Cronicidade da USC

Acordo Consello de Goberno 28 de abril de 2022

Aprobación da modificación do Regulamento do TFG do Grao en Enxeñaría Informática

Acordo Consello de Goberno 28 de abril de 2022

Aprobación da modificación do Regulamento de TFM do Máster en Estudos Medievais Europeos: imaxes, textos e contextos

Acordo Consello de Goberno 28 de abril de 2022

Aprobación da modificación do Regulamento de Réxime Interno da Facultade de Formación do Profesorado

Acordo Consello de Goberno 28 de abril de 2022

Aprobación da modificación da memoria do Grao Aberto 5USC Enxeñarías 2022/23

Acordo Consello de Goberno 28 de abril de 2022

Aprobación da integración da USC na agrupación de interese económico SIGMA Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.)

Acordo Consello de Goberno 28 de abril de 2022

Actualización das tarifas do Servizo de Radioloxía e da Área de Infraestruturas de Investigación

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 24 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.