Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Acta final do concurso 5016/21-22

Acta final do concurso 5016/21-22

Acta e valoración da primeira fase do concurso 5016/21-22

Acta e valoración da primeira fase do concurso 5016/21-22

Anuncio de comezo da primeira fase do concurso 5016/21-22

Anuncio da comisión de selección do concurso 5016/21-22 de comezo dos traballos da primeira fase correspondentes á valoración do currículum (méritos e historial académico).

Anuncio de comezo da primeira fase do concurso 5015/21-22

Anuncio da comisión de selección do concurso 5015/21-22 de comezo dos traballos da primeira fase correspondentes á valoración do currículum (méritos e historial académico).

Concurso Nº 3003/21-22: acta da primeira fase do concurso

Acta da primeira fase do concurso Nº 3003/21-22 de Profesor/a Contratado/a Doutor/a da área de coñecemento de Didáctica da Expresión Corporal

Resolución definitiva repetición título e titor/a TFG e Convocatoria Xeral (OUTONO) asignación TFG. Grao en Economía. Facultade de CC. Económicas e Empresariais. Curso 2021/2022

Resolución definitiva repetición título e titor/a TFG e Convocatoria Xeral (OUTONO) asignación TFG. Grao en Economía. Facultade de CC. Económicas e Empresariais. Curso 2021/2022

Resolución definitiva repetición título e titor/a TFG e Convocatoria Xeral (OUTONO) asignación TFG. Grao en ADE. Facultade de CC. Económicas e Empresariais. Curso 2021/2022

Resolución definitiva repetición título e titor/a TFG e Convocatoria Xeral (OUTONO) asignación TFG. Grao en ADE. Facultade de CC. Económicas e Empresariais. Curso 2021/2022

Convocatoria Prácticas Externas - Curso 2021-2022

Convocatoria Prácticas Externas - Curso 2021-2022

Convocatoria pública 10/2021

Convocatoria pública 10/2021. Concurso público de méritos para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i, que figuran no anexo desta Resolución, a través do procedemento de contratación ordinaria

Resolución listas definitivas CITMAga

listas definitivas de adxudicación das bolsas de verán para alumnado de máster no centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia ? CITMAga.

Autorización contratación concurso 5003_21_22

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona MARÍA VICTORIA SAMPAYO MONTENEGRO para a cobertura da praza de Profesor Asociado de Ciencias da Sáude LX0395 convocada co nº de concurso 5003/21_22, da área de Obstetricia e Xinecoloxía.

Autorización contratación concurso 5031_21_22

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona EVA MARÍA PÉREZ PAMPÍN para a cobertura da praza de Profesor Asociado de Ciencias da Sáude LX0408 convocada co nº de concurso 5031/21_22, da área de Medicina.

Resolución definitiva Cambio de grupo- Grao RRLL e RRHH. Segundo prazo

Resolución definitiva Cambio de grupo- Grao RRLL e RRHH. Segundo prazo

Concurso Nº 3003/21-22: Acta de presentación dos/as candidatos/as

Acta de presentación dos/as candidatos/as do concurso Nº 3003/21-22 de Profesor/a Contratado/a Doutor/a da área de coñecemento de Didáctica da Expresión Corporal

Acta constitución da Comisión Concurso Selección: Profesor contratado doctor

Acta constitución da Comisión Concurso Selección: Profesor contratado doctor

Criterios de Valoración de méritos. Concurso de selección profesor contratado doutor nº 3009/21-22

Criterios de Valoración de méritos. Concurso de selección profesor contratado doutor nº 3009/21-22

Asignación TFM solicitude 1º s, 21/22, Máster en Física

Asignación TFM solicitude 1º semestre, curso 2021/2022, Máster en Física

Asignación TFG solicitude 1º s, 21/22, Grao en Física

Asignación TFG solicitude 1º semestre, curso 2021/2022, Grao en Física

Acta final do concurso 5044/21-22

Acta final do concurso 5044/21-22

Acta e valoración da primeira fase do concurso 5044/21-22

Acta e valoración da primeira fase do concurso 5044/21-22

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 15 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.