Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Autorización contratación concurso 1020_21_22

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona ARACELI TOBIO AGEITOS para a cobertura da praza FX0482 convocada co nº de concurso 1020/21_22, da área de Farmacoloxía.

Autorización contratación concurso 1016_21_22

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don FRANCISCO JAVIER GARCÍA POLO para a cobertura da praza FX0479 convocada co nº de concurso 1016/21_22, da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Autorización contratación concurso 1003_21_22

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don ALFONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ para a cobertura da praza FX0462 convocada co nº de concurso 1003/21_22, da área de Ciencia Política e da Administración.

Autorización contratación concurso 1016_21_22

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don ALEJANDRO CATALÁ BOLOS para a cobertura da praza FX0478 convocada co nº de concurso 1016/21_22, da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Listas definitivas de admitidos e excluídos Convocatoria Pública 7/2021

Listas definitivas de admitidos e excluídos Convocatoria Pública 7/2021

Autorización contratación concurso 1029_21_22

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don MANUEL GUISADO GONZÁLEZ para a cobertura da praza FX0491 convocada co nº de concurso 1029/21_22, da área de Organización de Empresas.

Grao en Farmacia_PEGI_2021_22_Resolución provisional

Grao en Farmacia. Resolución provisional da asignación de prazas para a realización de Prácticas Externas Curriculares Optativas en Grupos de Investigación no curso 2021/22.

Tribunais setembro Máster DIDES

Publicación tribunais defensa TFM setembro Máster DIDES

Resolución defensa do TFM do Máster en Profesorado oportunidade setembro

Resolución do 1 de xullo de 2021 pola que se publica a relación de alumnado que concorre á defensa do TFM do Máster en Profesorado na oportunidade de setembro

Concurso específico funcionarios A1, A2 e C1

Acordo polo que se publican as respostas ás reclamacións contra a lista provisoria e se publican as valoracións definitivas outorgadas a cada aspirante no baremo xeral do concurso específico de funcionarios convocado por resolución de Xerencia de 4 de maio de 2021

Máster en Enxeñaría de Procesado de Alimentos, convocatoria prácticas externas curso 2021-22

Máster en Enxeñaría de Procesado de Alimentos, convocatoria prácticas externas curso 2021-22

Oferta posto en comisión de servizos

Resolución da xerencia pola que se publica a listaxe definitiva de persoal admitido e excluído na oferta de postos a provisión mediante o sistema de comisión de servizos de 14 de xullo de 2021

Resolucion Defensa TFM Máster Igualdade de Xénero

Resolución Defensa TFM Máster Igualdade de Xénero setembro 2021 Fac. Ciencias da Educación

Resolución Defensa TFG Convocatoria setembro 2021 Grao Mestre/a en Educación Primaria e Dobre grao

Resolución Defensa TFG Convocatoria setembro 2021 Grao Mestre/a en Educación Primaria e Dobre grao Facultade Ciencias da Educación

Resolución Defensa TFG Convocatoria setembro 2021 Grao Mestre/a en Educación Infantil

Resolución Defensa TFG Convocatoria setembro 2021 Grao Mestre/a en Educación Infantil Facultade Ciencias da Educación

Resolución Defensa TFG Convocatoria setembro 2021 Grao en Pedagoxía

Resolución Defensa TFG Convocatoria setembro 2021 Grao en Pedagoxía Facultade de Ciencias da Educación

Resolución Defensa TFG Convocatoria setembro 2021 Grao en Educación Social

Resolución Defensa TFG Convocatoria setembro 2021 Grao en Educación Social Facultade Ciencias da Educación

Acta final do concurso L097/20-21

Acta final do concurso L097/20-21

Acta e valoración da segunda fase do concurso L097/20-21

Acta e valoración da segunda fase do concurso L097/20-21

Delegación sinatura da Secretaria Xeral

Delegación da sinatura da secretaria xeral

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 20 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.