Ir ao contido da p�xina

Taboleiro de anuncios

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 129LX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 129LX/23-24

Anuncio de comezo da primeira fase do concurso 122LX/23-24

Anuncio da comisión de selección do concurso 122LX/23-24 de comezo dos traballos da primeira fase correspondentes á valoración do currículum (méritos e historial académico).

Anuncio de comezo da primeira fase do concurso 127LX/23-24

Anuncio da comisión de selección do concurso 127LX/23-24 de comezo dos traballos da primeira fase correspondentes á valoración do currículum (méritos e historial académico).

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 113LX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 113LX/23-24

87C/23_ACCESO CÁTEDRA ÁREA HISTORIA CONTEMPORANEA

Puntuación Final e Proposta de Provisión

Criterios de avaliación e corrección do cuarto exercicio do proceso selectivo de xardineiro.

Criterios de avaliación e corrección do cuarto exercicio do proceso selectivo de xardineiro.

Aprobados 1º exercicio de Técnico/a especialista de investigación, especialidade química (espectrometría de masas e proteómica), e Convocatoria 2º

Aprobados 1º exercicio de Técnico/a especialista de investigación, especialidade química (espectrometría de masas e proteómica), e Convocatoria 2º

66C_23_11_Anuncio de Actuación das Comisións_CU_ÁREA EDAFOLOXÍA

66C_23_11_Anuncio de Actuación das Comisións_CU_ÁREA EDAFOLOXÍA

Resolución concesión contratos obtención práctica profesional.

Resolución definitiva da convocatoria de 26 contratos para a obtención da práctica profesional para alumnos de Máster da Universidade de Santiago de Compostela, convocada mediante resolución reitoral do 25 de maio de 2023.

87C/23_ACCESO CÁTEDRA ÁREA HISTORIA CONTEMPORANEA

Acta da Presentación dos candidatos/as

RESOLUCIÓN PROVISIONAL SOLICITUDES DE DISPENSA DE ASISTENCIA A CLASE POR CAUSAS SOBREVIDAS. 1º SEMESTRE. MÁSTER PROFESORADO.CURSO 2023-24.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL SOLICITUDES DE DISPENSA DE ASISTENCIA A CLASE POR CAUSAS SOBREVIDAS. 1º SEMESTRE. MÁSTER PROFESORADO.CURSO 2023-24.

Publicación da motivación da comisión de servizos do 13 de setembro

Resolución pola que se publica a motivación da comisión de servizos do 13 de setembro, xefatura de sección Oficina Next Generation

Nº de concurso 46T-V/23. Acta presentación dos candidatos/as

Nº de concurso 46T-V/23. Acta presentación dos candidatos/as

Listas Provisionais Colaboración 2023-2024

Listas Provisionais Colaboración 2023-2024

Convocatoria pública 10/2023

Convocatoria pública 10/2023. Concurso público de méritos para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i, que figuran no anexo desta Resolución, a través do procedemento de contratación ordinaria

Concurso 6T/23_Titular de Universidade_Psicoloxía Social

Acta TU.5_6T/23_Puntuación Final e Proposta Provisión_Psicoloxía Social

Concurso 6T/23_Titular de Universidade_Psicología Social

Acta TU.4_6T/23_2ª proba do concurso_Psicoloxía Social

RR adaptacion edicion 1 a 2 DG Quimica_Bioloxía

RR adaptacion edicion 1 a 2 DG Quimica_Bioloxía

Nº de Concurso 2PL-V23.

Nº de Concurso 2PL-V23.

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 19 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.