Ir ao contido da p�xina

Taboleiro de anuncios

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Acta final do concurso L202/23-24

Acta final do concurso L202/23-24

Acta e valoración da segunda fase do concurso L202/23-24

Acta e valoración da segunda fase do concurso L202/23-24

Contratación-Profesorado substituto-Autorización de contratación.

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don ALEJANDRO OTERO VARELA, para a cobertura da praza de profesorado substituto da área de Xeografía Humana.

CONVOCATORIA FPI

Resolución do 7 de decembro de 2023, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se convoca o proceso de selección e avaliación do persoal investigador predoutoral en formación asociadas a Proxectos de Xeración do Coñecemento no marco do programa estatal para impulsar a Investigación Científico-Técnica e a súa transferencia, do Plan Estatal de Investigación Científica,Técnica e de Innovación 2021-2023

Resolución de adscrición definitiva de titores do prácticum II Curso 2023-2024

Resolución de adscrición definitiva de titores do prácticum II Curso 2023-2024. Grao en Educación Social e Grao en Pedagoxía

Convocatoria 11/2023. Listas definitivas de solicitudes admitidas e excluidas

Convocatoria 11/2023. Listas definitivas de solicitudes admitidas e excluidas

Contratación-Profesorado substituto-Autorización de contratación.

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona CYNTHIA LÓPEZ NOVO, para a cobertura da praza de profesorado substituto da área de Produción Animal.

Corrección de erros ampliación de prazo

Corrección de erros da ampliación de prazo do terceiro exercicio do proceso selectivo para o acceso á categoría profesional de técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalario), grupo III, pola quenda de acceso libre.

Ampliación_terceira_proba_TGM_(analise_instrumental)

Ampliación de prazo da terceira proba do proceso selectivo para o acceso á categoría profesional de técnico/a de grao medio de investigación (análise instrumental), grupo II, pola quenda de promoción interna.

Acordo Consello de Goberno 23 novembro 2023

Prórrogas contratos profesorado asociado Ciencias da Saúde

Acordo Consello de Goberno 23 novembro 2023

Planificación complementaria PDI 2023

Acordo Consello de Goberno 23 novembro 2023

Participación da USC no Observatorio Derecho a la Alimentación

Acordo Consello de Goberno 23 novembro 2023

Parámetros ponderación materias acceso ensinanzas universitarias

Acordo Consello de Goberno 23 novembro 2023

Oferta de Emprego Público complementaria estabilización extraordinaria PAS 2023

Acordo Consello de Goberno 23 novembro 2023

Modificación Regulamento de xestión e uso de espazos da USC

Acordo Consello de Goberno 23 novembro 2023

Modificación do Regulamento de Publicidade Institucional Activa

Acordo Consello de Goberno 23 novembro 2023

Modificación do Regulamento de Planificación Académica

Acordo Consello de Goberno 23 novembro 2023

Modificación do Anexo II do Regulamento de redución docente e retribución de cargos e responsables académicos

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 22 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.