Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Convocatoria 4/2022. Corrección erro ref. 2019-PN160

Convocatoria 4/2022. Corrección erro ref. 2019-PN160

Contratación-Profesorado Axundante Doutor-Autorización de contratación

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona OLAYA SANTAMARÍA QUEIRUGA para a cobertura da praza de Profesora Axudante Doutora FX0559, convocada co nº de concurso 35FX/22-23 da área de Didáctica e Organización Escolar

Contratación-Profesorado Axudante Doutor-Autorización de contratación

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona GABRIELA DOLORES MÍGUEZ SALINA para a cobertura da praza de Profesora Axudante Doutora FX0560, convocada co nº de concurso 35FX/22-23 da área de Didáctica e Organización Escolar

Ampliación do prazo de presentación de solicitudes na convocatoria de proxectos colaborativos Campus Terra

RR do 9 de agosto de 2022, pola que se declara a ampliación do prazo de presentación de solicitudes na convocatoria de proxectos colaborativos Campus Terra, aprobada por RR do 28 de xullo de 2022 da Universidade de Santiago de Compostela

Convocatoria 4/2022. Corrección 2 erro ref. 2022-PG073

Convocatoria 4/2022. Corrección 2 erro ref. 2022-PG073

Resolución definitiva da Convocatoria Ordinaria de prazas de aloxamento do SUR

Resolución definitiva de solicitudes admitidas en cada centro, excluídas e en lista de agarda da Convocatoria Ordinaria de prazas de aloxamento do SUR

Convocatoria 4/2022. Corrección erro ref. 2022-PG073

Convocatoria 4/2022. Corrección erro ref. 2022-PG073

Concurso público 3/2022. Valoracións Comisións de selección (parte 1)

Concurso público 3/2022. Valoracións Comisións de selección (parte 1)

Concurso público 3/2022. Resolución reitoral de selección (parte 1)

Concurso público 3/2022. Resolución reitoral de selección (parte 1)

Contratación-Profesorado Asociado-Autorización de contratación

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona MARÍA ISABEL ROMERO TABEAYO para a cobertura da praza de Profesora Asociada HX1305, convocada co nº de concurso 77HX/22-23 da área de Didáctica da Expresión Musical

Contratación-Profesorado Asociado-Autorización de contratación

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don SERGIO CLAVERO IBÁÑEZ DE GARAYO para a cobertura da praza de Profesor Asociado HX1308, convocada co nº de concurso 80FX/22-23 da área de Didáctica da Expresión Plástica

Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas da V Convocatoria de Axudas á Investigación sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións - 2022

Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas da V Convocatoria de Axudas á Investigación sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións - 2022

Convocatoria pública 04/2022

Convocatoria pública 04/2022. Concurso público de méritos para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i, que figuran no anexo desta Resolución, a través do procedemento de contratación ordinaria

Contratación - Profesor Axudante Doutor - Autorización de contratación.

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona MIRIAM ELENA CORTÉS LÓPEZ para a cobertura da praza FX0554 convocada co nº de concurso 31FX/22-23, da área de Historia da Arte

Contratación-Profesor Interino de Substitución-Autorización de contratación

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Lidia de la Iglesia Aza, para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Contratación - Profesor Axudante Doutor - Autorización de contratación.

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don XOSÉ IVÁN VILLARMEA ÁLVAREZ para a cobertura da praza FX0553 convocada co nº de concurso 30FX/22-23, da área de Historia da Arte

Contratación - Profesor Axudante Doutor - Autorización de contratación.

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don JOEL VARELA RODRÍGUEZ para a cobertura da praza FX0547 convocada co nº de concurso 24FX/22-23, da área de Filoloxía Latina

Contratación-Profesor Interino de Substitución-Autorización de contratación

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don César Bugallo Carrera, para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Contratación - Profesor Asociado - Autorización de contratación.

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona MARÍA SALGADO SOMOZA para a cobertura da praza HX1314 convocada co nº de concurso 86HX/22-23, da área de Didáctica da Matemática

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 22 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.