Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Adxudicación de liñas temáticas MILA- Facultade de Filoloxía

Adxudicación definitiva de liñas temáticas MILA- Facultade de Filoloxía

Autorización contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Maruxa Zapata Cachafeiro para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Medicina Preventiva e Saúde Pública.

Acordo Consello de Goberno 7 febreiro 2020

Premios extraordinarios de grao e máster

Acordo Consello de Goberno 7 febreiro 2020

Proposta de titulacións de máster para a convocatoria de Mención de Excelencia da Consellaría de Educación, Universidade e FP 2019-2020

Concurso 5017/19-20 Anexo. Criterios valoración méritos

Anexo criterios de valoración méritos do concurso 5017/19-20. Profesor/a contratado/a doutor/a

Acordo tribunal probas selectivas

Acordo tribunal probas selectivas axudantes bibliotecas - publicación aptos no 3º exercicio e convocatoria do 4º exercicio

Concurso 5017/19-20 Acta de constitución da Comisión

Acta de constitución da Comisión de Valoración do concurso 5017/19-20. Profesor/a contratado/a doutor/a

Resolución definitiva do Programa de Titores 2019-2020

Resolución definitiva do Programa de Titores 2019-2020 da Facultade de Ciencias da Comunicación

Publicación censo definitivo

Resolución de publicación do censo definitivo das eleccións de representantes nas Xuntas de Centro e nos Consellos de Departamento

Primeira fase do concurso nº 6001/19-20. Áreas Filoloxías Galega e Portuguesa

Comezo da Primeira fase do concurso nº 6001/19-20. Áreas Filoloxías Galega e Portuguesa

Convocatoria Erasmus+ KA107 PAS Saínte 2019-2022: Lista provisional de solicitudes admitidas e subsanables

Convocatoria Erasmus+ KA107 PAS Saínte 2019-2022: Lista provisional de solicitudes admitidas e subsanables

1ª Resolución definitiva Bolsas Comedor.Curso 2019/20

1ª Resolución definitiva das Bolsas de Comedor para o curso académico 2019/20

Autorización contratación profesor interino de substitución por lista de agarda

Resolución reitoral do 27 de febreiro de 2020, pola que se autoriza a contratación de dona AIXA PERMUY MARTÍNEZ para a cobertura da praza de profesor interino de substitución na área de Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación.

Facultade CC. Educación. Resolución definitiva de asignación de titores Mestre de Educación Infantil-2º prazo

Facultade CC. Educación. Resolución definitiva de asignación de titores Mestre de Educación Infantil-2º prazo

Facultade CC. Educación. Resolución definitiva de asignación de titores do Grao en Pedagoxía- 2º prazo

Facultade CC. Educación. Resolución definitiva de asignación de titores do Grao en Pedagoxía- 2º prazo

Facultade CC. Educación. Resolución definitiva de asignación de titores de Educación Primaria-2º prazo

Facultade CC. Educación. Resolución definitiva de asignación de titores de Educación Primaria-2º prazo

Concurso número 2003/19-20

Valoración e acta da primeira fase do concurso

Autorización contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don David Rodríguez González para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Economía Cuantitativa.

Resolución Provisional - 2ª Convocatoria de Prácticas Externas

Resolución Provisional de Admitidos na 2ª Convocatoria de Prácticas Externas da Facultade de Ciencias da Comunicación (periodo abril-agosto de 2020)

Resolución do Segundo prazo de Admisión Doutoramento 2019/20

Publicación da Resolución e da Listaxe Definitiva de Admitidos, Excluídos e de Agarda do Segundo Prazo de Admisión Doutoramento 2019/20

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 12 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.