Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

2ºmovemento listaxe agarda SUR. Curso 2019_20

Resolución publicación do 2º movemento da listaxe de agarda do Servizo Universitario de Residencias para o curso académico 2019_20

Autorización contratación_1012/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona María Angeles Pereira Sánchez para a cobertura da praza FX0379 convocada co nº concurso 1012/19-20, da área de Economía Aplicada

Autorización contratación_1010/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Fátima María Faya Cerqueiro para a cobertura da praza FX0377 convocada co nº concurso 1010/19-20, da área de Didáctica da Lingua e a Literatura

Autorización contratación_1011/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Ana Belén Rodríguez Raposo para a cobertura da praza FX0378 convocada co nº concurso 1011/19-20, da área de Didáctica da Matemática

Autorización contratación_1024/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Iván Enríquez Martínez para a cobertura da praza FX0391 convocada co nº concurso 1024/19-20, da área de Lingüística Xeral

Resolución reitoral parcial 18A/2019

Resolución reitoral parcial 18A/2019 de selección de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Listas definitivas convocatoria pública 18/2019

Listas definitivas convocatoria pública 18/2019 de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Autorización contratación_1031/19-20_FX0403

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Santiago Martínez Isasi para a cobertura da praza FX0403 convocada co nº concurso 1031/19-20, da área de Enfermaría

Autorización contratación_1033/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Alejandra Cardelle Cobas para a cobertura da praza FX0404 convocada co nº concurso 1033/19-20, da área de Nutrición e Bromatoloxía

Listaxe definitiva de admitidos/as no Programa de Axudas para Persoas Refuxiadas

Listaxe definitiva de admitidos/as na convocatoria de renovación das bolsas do Programa de Axudas para Persoas Refuxiadas

Autorización contratación_1004/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don José Sixto García para a cobertura da praza FX0374 convocada co nº concurso 1004/19-20, da área de Xornalismo

Resolución reitoral parcial 16C/2019

Resolución reitoral parcial 16C/2019 de selección de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal.

Autorización contratación_1035/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Juan Manuel Trillo Santamaría para a cobertura da praza FX0406 convocada co nº concurso 1035/19-20, da área de Xeografía Humana

1ºmovemento listaxe agarda SUR. Curso 2019_20

Resolución publicación do 1º movemento da listaxe de agarda do Servizo Universitario de Residencias para o curso académico 2019_20

Listaxe de espera categoría técnico superior de telecomunicacións

Resolución reitoral pola que se publica a listaxe de espera provisional da categoría de técnico superior de telecomunicacións, derivada do proceso selectivo convocado por resolución reitoral do 3/XII/2013, quenda de promoción interna.

RESOLUCIÓN REITORAL 11/2019

Resolución reitoral 11/2019 de selección de mozos investigadores que se inicien no labor investigador dentro do programa científico do Centro de Investigación en medicina molecular e enfermidades crónicas (CiMUS).

Autorización contratación_1029_FX0400

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Vanessa Blanco Seoane para a cobertura da praza FX0400 convocada co nº concurso 1029/19-20, da área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Autorización contratación_1018/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Mercedes Conde Amboage para a cobertura da praza FX0385 convocada co nº concurso 1018/19-20, da área de Estatística e Investigación Operativa

Autorización contratación_1003/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona María Soliña Barreiro González para a cobertura da praza FX0373 convocada co nº concurso 1003/19-20, da área de Comunicación Audiovisual e Publicidade

Autorización contratación_1029_FX399

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Cristina Lojo Seoane para a cobertura da praza FX0399 convocada co nº concurso 1029/19-20, da área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Outros anuncios - 13 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.