Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

1075/19-20 Anuncio comezo primeira fase concurso

1075/19-20 Anuncio do comezo da primeira fase do concurso. Didáctica e Organización Escolar. Asociado P3

1074/19-20 Anuncio comezo primeira fase concurso

1074/19-20 Anuncio do comezo da primeira fase do concurso. Didáctica e Organización Escolar. Asociado P6

Valoración da primeira fase do concurso nº L049/19-20

Valoración da primeira fase do concurso nº L049/19-20

Publicacion criterios baremación Concurso Publico nº 4/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio

Publicacion criterios baremación Concurso Publico nº 4/2019 seleccion persoal colaboracion na xestion Master Erasmus Mundus Filoloxia

praza 1081/19-20 anuncio comezo 1ª fase

praza prof. Asociado P3 Psiquiatría

Correción de erros da acta final do concurso nº L048/19-20

Correción de erros da acta final do concurso nº L048/19-20

Acta da primeira fase do concurso e convocatoria para a celebración da segunda fase do concurso nº L049/19-20

Acta da primeira fase do concurso e convocatoria para a celebración da segunda fase do concurso nº L049/19-20

Publicacion resultados Concurso Publico nº 3/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio

Publicacion resultados Concurso Publico nº 3/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio

Resolución reitoral parcial 25B.01/2019 de selección de persoal

Resolución reitoral parcial 25B.01/2019 de selección de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Concurso 1080/19-20

Convocatoria praza 1080/19-20_acta segunda fase

Concurso 1080/19-20

Convocatoria praza 1080/19-20_acta final

Concurso 1080/19-20

Convocatoria praza 1080/19-20_valoración segunda fase

Concurso 1061/19-20 _Acta final

Acta final 1061/19-20 da área de Didáctica das Ciencias Experimentais

Concurso 1059/19-20 _Acta final

Acta final 1059/19-20 da área de Didáctica da Lingua e a Literatura

Concurso 1058/19-20 _Acta final

Acta final 1058/19-20 da área de Didáctica da Lingua e a Literatura

Concurso 1057/19-20 _Acta final

Acta final 1057/19-20 da área de Didáctica da Lingua e a Literatura

Concurso 1061/19-20 _Acta da segunda fase

Acta da segunda fase do concurso 1061/19-20 da área de Didáctica das Ciencias Experimentais

Concurso 1059/19-20 _Acta da segunda fase

Acta da segunda fase do concurso 1059/19-20 da área de Didáctica da Lingua e a Literatura

Concurso 1058/19-20 _Acta da segunda fase

Acta da segunda fase do concurso 1058/19-20 da área de Didáctica da Lingua e a Literatura

Concurso 1057/19-20 _Acta da segunda fase

Acta da segunda fase do concurso 1057/19-20 da área de Didáctica da Lingua e a Literatura

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Outros anuncios - 10 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.