Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Proposta definitiva_Premios extraordinarios Grao e Máster_Escola Técnica Superior de Enxeñaría

Proposta definitiva de Premios Extraordinarios de Grao e Máster da Escola Técnica Superior de Enxeñaría do curso 2020-21

Asignación provisoria TFM. Master Universitario en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas. Curso 2021/2022

Asignación provisoria TFM. Master Universitario en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas. Curso 2021/2022

Corrección erros lista concesión recualificación do sistema universitario español.

Corrección erros lista concesión recualificación do sistema universitario español para 2021-2023.

Premios extraordinarios Grao e Máster

Proposta definitiva premios extraordinarios do Máster U. en Servizos Culturais e do Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural 2020/2021

Facultade de Ciencias. Premios Extraordinarios Grao e Máster curso 2020-21

Proposta definitiva de concesión dos Premios Extraordinarios de Grao e Máster do curso 2020-21 das titulacións da Facultade de Ciencias.

Concurso 3001/21-22. Profesor Contratado Doutor

Acta da segunda fase do concurso. Puntuación final e proposta de contratación.

Premios extraordinarios 2020-21- Proposta definitiva Facultade de Formación do Profesorado

Proposta definitiva de concesión de premios extraordinarios de Grao e Máster do curso 2020-2021 da Facultade de Formación do Profesorado (convocatoria: https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/anuncio/113290/carga.htm)

Resolución de Erasmus+ prácticas para alumnado de doutoramento

Resolución de Erasmus+ prácticas, do 02.12.2021, para alumnado de doutoramento

Nomeamento tribunais por áreas premios extraordinarios curso 2019-2020

Nomeamento tribunais por áreas na Convocatoria de premios extraordinarios do curso 2019-2020

Acordo Consello de Goberno 26 de novembro de 2021

Regulamento TFG do Grao en Bioloxía

Acordo Consello de Goberno 26 de novembro de 2021

Ratificación do Acordo sobre o recoñecemento do complemento de produtividade investigadora ao profesorado axudante doutor da Universidade de Santiago de Compostela

Acordo Consello de Goberno 26 de novembro de 2021

Participación da USC como membro de honra no Clúster Biomasa de Galicia

Acordo Consello de Goberno 26 de novembro de 2021

Participación da USC como membro de honra na Fundación INFIAR

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 17 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.