Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Persoal Docente e Investigador Contratado

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Resolución provisional Convocatoria Axudas 2021 actividades investigación C.Lugo

Resolución provisional da Convocatoria de Axudas 2021 para actividades de investigación no ámbito do desenv. rural no C.Lugo

Anuncio de comezo da primeira fase do concurso 1047/21-22

Anuncio da comisión de selección do concurso 1047/21-22 de comezo dos traballos da primeira fase correspondentes á valoración do currículum (méritos e historial académico).

Resolución reitorial bolsas de veran CRETUS

Resolución reitoral do 18 de xuño de 2021, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan bolsas para a iniciación á investigación para alumnos de máster no Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais - CRETUS

Convocatoria de axudas de prezos públicos para alumnado do cuarto ciclo

Convocatoria de axudas de prezos públicos para alumnado do cuarto ciclo_Curso 2021_2022

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 5018/21-22

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 5018/21-22

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 5029/21-22

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 5029/21-22

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 5020/21-22

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 5020/21-22

Resolución reitoral Bolsas de verán IMATUS

Resolución reitoral do 17 de xuño de 2021, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan bolsas para a iniciación á investigación no Instituto de Materiais iMATUS

Acta e valoración da primeira fase do concurso 1011/21-22

Acta e valoración da primeira fase do concurso 1011/21-22

Corrección erros prazas 2020-AD029 e 2021-CP00 Convocatoria 5/2021

Corrección erros prazas 2020-AD029 e 2021-CP00 Convocatoria 5/2021

Anuncio de comezo da primeira fase do concurso 1024/21-22

Anuncio da comisión de selección do concurso 1024/21-22 de comezo dos traballos da primeira fase correspondentes á valoración do currículum (méritos e historial académico).

Anuncio de comezo da primeira fase do concurso 1025/21-22

Anuncio da comisión de selección do concurso 1025/21-22 de comezo dos traballos da primeira fase correspondentes á valoración do currículum (méritos e historial académico).

praza 3008-V/20-21 acta constitución

praza Prof. Contratado Doutor Cirurxía Ortopedica e Traumatoloxía. Rehabilitación

Acta e valoración da primeira fase do concurso 1027/21-22

Acta e valoración da primeira fase do concurso 1027/21-22

Anuncio de comezo da primeira fase do concurso 1046/21-22

Anuncio da comisión de selección do concurso 1046/21-22 de comezo dos traballos da primeira fase correspondentes á valoración do currículum (méritos e historial académico).

Acta e valoración da primeira fase do concurso 1018/21-22

Acta e valoración da primeira fase do concurso 1018/21-22

Acta e valoración da primeira fase do concurso 1028/21-22

Acta e valoración da primeira fase do concurso 1028/21-22

Autorización de contratación 3007-V/20-21

Autorización de contratación de don Bernardo Sopeña Pérez-Argüelles, praza 3007-V/20-21 de profesor contratado doutor vinculado.

Asignación Definitiva Practicas Extracurriculares MERYCSE

Asignación Definitiva Practicas Extracurriculares MERYCSE

Anuncio de comezo da primeira fase do concurso 1028/21-22

Anuncio da comisión de selección do concurso 1028/21-22 de comezo dos traballos da primeira fase correspondentes á valoración do currículum (méritos e historial académico).

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 17 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.