Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Persoal Docente e Investigador Contratado

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso L083/20-21

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso L083/20-21

Listas Definitivas Concurso Público de Méritos 17/2020 Urxente

Listas Definitivas do Concurso Público de Méritos 17/2020 Urxente de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Resolución parcial de admitidos e excluídos referente á comisión de servizos do 10/11/2020

Resolución pola que se aproba e publica parcialmente a relación de persoas admitidas e excluídas que se relacionan no anexo referente á provisión por comisión de servizos dos postos ofertados o 10 de novembro.

Resolución reitoral de selección Parte I 16/2020 de persoal

Resolución reitoral de selección Parte I 16/2020 de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Propostas de selección das Comisións Especializadas 16/2020 (Parte I)

Propostas de selección das Comisións Especializadas da Convocatoria Pública Ordinaria 16/2020 (Parte I)

Resolución definitiva de concesión das solicitudes de axudas á publicaciones en aberto 2020

Resolución definitiva de concesión das solicitudes de axudas á publicaciones en aberto 2020

Resolución de adxudicación TFG Grao en Química

Resolución de adxudicación TFG Grao en Química

Proposta de concesións das solicitudes de 21 proxectos de investigación, difusión e didáctica sobre o camiño de santiago

Proposta de concesións das solicitudes de 21 proxectos de investigación, difusión e didáctica sobre o camiño de santiago

Resolución de adxudicación provisional de TFG Grao en Química

Resolución de adxudicación provisional de TFG Grao en Química. Curso 20-21

Tribunal Praza Técnico Xestor de Sistemas

Criterios de corrección do primeiro exercicio (proba de galego)

Asignación definitiva prácticas. Convocatoria outono 20/21. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Asignación definitiva prácticas. Convocatoria outono 20/21. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Corrección erros resolución definitiva adxudicación centros e supervisores prácticum Máster Profesorado

Corrección erros resolución definitiva adxudicación centros e supervisores prácticum Máster Profesorado

Acta final do concurso 1053/20-21

Acta final do concurso 1053/20-21

Acta e valoración da segunda fase do concurso 1053/20-21

Acta e valoración da segunda fase do concurso 1053/20-21

Acta final do concurso 1053/20-21

Acta final do concurso 1053/20-21

Acta e valoración da segunda fase do concurso 1053/20-21

Acta e valoración da segunda fase do concurso 1053/20-21

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso L086/20-21

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso L086/20-21

Listas provisionais Concurso Público de Méritos 17/2020 Urxente

Listas provisionais do Concurso Público de Méritos 17/2020 Urxente de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Dispensas de asistencia a clases

3ª Resolución de dispensas de asistencia a clases do Curso 2020-21. Facultade de ADE

Facultade Bioloxía.Asignación Titores TFG

Facultade Bioloxía.Asignación Titores TFG

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 15 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.