Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Persoal Docente e Investigador Funcionario

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 099HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 099HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 028FX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 028FX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 062HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 062HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 061HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 061HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 060HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 060HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 059HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 059HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 033FX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 033FX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 042FX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 042FX/23-24

Listaxe de espera definitiva, esc. facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas

Resolución pola que se fai pública a listaxe de espera definitiva das persoas aspirantes que superaron algún exercicio da fase de oposición (distinto do de galego), na escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, polas quendas de promoción interna e acceso libre.

Convocatoria ordinaria SUR 2023/2024

Convocatoria ordinaria de prazas de aloxamento no SUR 2023/2024

Nomeamento persoal funcionario de carreira, escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, subgrupo A1

Resolución pola que se nomea persoal funcionario de carreira da escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, subgrupo A1, en virtude de probas selectivas polas quendas de promoción interna e de acceso libre

Nomeamento funcionarias/os en prácticas, escala de xestión, subgrupo A2

Resolución pola que se nomean funcionarias/os en prácticas da escala de xestión, subgrupo A2, ás persoas seleccionadas propostas polo tribunal cualificador das probas selectivas

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 090HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 090HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 004FX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 004FX/23-24

R.R. Convocatoria contratos para alumnado de Máster

Resolución reitoral do 25 de maio de 2023, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan 26 contratos para a obtención da práctica profesional para alumnado de Máster (curso 2022-2023)

Listaxe provisoria Prácticas Curriculares Optativas 2022-2023

Listaxe provisoria Prácticas Curriculares Optativas 2022-2023 Grao en Farmacia

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 093HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 093HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios de valoración do concurso 092HX/23-24

Acta de constitución da comisión de selección e criterios para a valoración de méritos e probas do concurso 092HX/23-24

27PX/23_Corrección Acto Presentación

27PX/23_Corrección Acto Presentación

Resolución definitiva concesión ERC

Resolución definitiva da convocatoria de axudas para o apoio á preparación de propostas ás convocatorias do European Research Council (ERC), dentro do programa Horizonte Europa para o ano 2023.

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 20 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.