Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Persoal Docente e Investigador Funcionario

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Autorización contratación _1034/20-21

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Patricia Alonso Ruido para a cobertura da praza FX0446 convocada co nº de concurso 1034/20-21, da área de Teoría e Historia de Educación.

Autorización contratación _1034/20-21

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Ígor Mella Núñez para a cobertura da praza FX0445 convocada co nº de concurso 1034/20-21, da área de Teoría e Historia de Educación.

I Convocatoria de Proxectos de Formación en Centros

Listado provisional de solicitudes admitidas

Resolución Reitoral Concurso público 12/2020 (parte II)

Resolución Reitoral Concurso público 12/2020 (parte II) para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación mediante contrato en réxime temporal.

1ª asig TFG Grao Física - 20/21

1ª asignación TFG (s) - Grao en Física - Curso 2020/2021

Listas provisionais Concurso público 15/2020

Listas provisionais Concurso público 15/2020 para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación mediante contrato en réxime temporal.

Asignación definitiva TFG Grao RRLL e RRHH mod. A e B

Asignación definitiva TFG Grao RRLL e RRHH mod. A e B

Asignación de temas de TFG de Xestión de PEMES

Listas coa asignación de temas e titores de Traballo de Fin de Grao de Xestión de PEMES

Asignación de temas de TFG de ADE (Lugo)

Listas coa asignación de temas e titores de Traballo de Fin de Grao de ADE (Lugo)

Adxudicación definitiva TFG

Adxudicación definitiva TFG do Dobre Grao en Química e Bioloxía e do Dobre Grao en Física e Química

Resolución definitiva de prácticas ofertadas e alumnado Grao en RRLL e RRHH 20-21

Resolución definitiva de prácticas ofertadas e alumnado Grao en RRLL e RRHH 20-21

Resolución Definitiva de TFG (Modalidades Consensuada e Renovación)

Resolución Definitiva das Modalidades Consensuada e Renovación (Convocatoria Xeral de TFG - Curso 2020.2021 - Facultade de Ciencias da Comunicacion)

Autorización de contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Miriam Fernández Barreiros, para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Resolución adaptación Grao en Bioloxía (desde o plan 2009)

Resolución adaptación Grao en Bioloxía (desde o plan 2009 para o plan 2020)

Autorización de contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Daniel Cao Labora, para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Análise Matemática.

Propostas de selección das Comisións Especializadas 12/2020 (Última Parte)

Propostas de selección das Comisións Especializadas da Convocatoria Pública Ordinaria 12/2020 (Última Parte)

Asignación definitiva de TFM (mod. A-B) MXDL 20-21

Asignación definitiva de TFM (mod. A-B) MXDL 20-21

Listaxe definitiva convocatoria técnico de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios)

RESOLUCIÓN pola que se aproba e publica a listaxe definitiva das persoas admitidas e excluídas, e convocatoria das persoas aspirantes que deben realizar o primeiro exercicio (probas de lingua galega), do proceso selectivo para cubrir catro prazas da categoría profesional técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios)

Resolución definitiva de adscrición de centros e supervisores/as _ Practicum I _Facultade Ciencias da Educación _Curso académico 2020/21

Resolución definitiva de adscrición de centros e supervisores/as _ Practicum I _Facultade Ciencias da Educación _Curso académico 2020/21

Relación definitiva de prácticas ofertadas no MXDL 20-21- Facultade de RRLL

Relación definitiva de prácticas ofertadas no MXDL 20-21- Facultade de RRLL

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 15 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.