Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Persoal Docente e Investigador Funcionario

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

praza 1054/19-20 corrección actas 2ª fase e acta final

Prof. Asociado LOU T3 Practicas Tuteladas. Doentes especiais, e materias afins

praza 1051/19-20 corrección actas 2ª fase e acta final

Prof. Asociado LOU T3 Odontopediatría

Criterios valoración de méritos e probas praza L055/19-20 listas de agarda Análise Xeográfica Rexional

Criterios valoración de méritos e probas praza L055/19-20 listas de agarda Análise Xeográfica Rexional

Acta Constitución Comisión praza L055/19-20 listas de agarda Análise Xeográfica Rexional

Acta Constitución Comisión praza L055/19-20 listas de agarda Análise Xeográfica Rexional

Correción de erros na Convocatoria Pública Ordinaria 30/2019

Correción de erros na Convocatoria Pública Ordinaria 30/2019

Nomeamento do tribunal cualificador, categoría bioloxía-saúde (animalarios)

Resolución do 11 de novembro de 2019 pola que se nomea o tribunal cualificador das probas selectivas para cubrir catro prazas da categoría profesional de técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios), grupo III, pola quenda de acceso libre.

Oferta comisión de servizos responsable administrativo

Oferta comisión de servizos de responsable administrativo do Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metedoloxía

praza 2012/19-20 constitución e baremo

Prof. Asociado P3 Medicina Familiar e Comunitaria

Convocatoria Pública Ordinaria 30/2019 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Concurso Público de méritos para a contratación de persoal que colabore nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo.

Anuncio comezo da 1ª fase concurso L058

Publicación do anuncio do comezo da primeira fase do concurso L058/19-20

Autorización contratación _1050/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Pablo Castelo Baz para a cobertura da praza HX1381 convocada co nº de concurso 1050/19-20, da área de Estomatoloxía.

Acordo tribunal probas selectivas

Acordo tribunal probas selectivas para o acceso á escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas-RR do 25 de marzo de 2019 - convocatoria 2º exercicio

Listas Definitivas Convocatoria Pública 21/2019 CITIUS

Listas Definitivas da Convocatoria Pública 21/2019 CITIUS de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Listas Definitivas Concurso Público de Méritos 29/2019 ordinario

Listas Definitivas do Concurso Público de Méritos 29/2019 ordinario de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Oferta comisión de servizos xefatura de Sección Proceso Técnico

Oferta comisión de servizos xefatura de Sección Proceso Técnico

Praza L051/19-20.Acta Convocatoria 2 Fase

Acta Convocatoria 2 Fase. Praza L051/19-20. Área de Coñecemento: Medicina e Cirurxía Animal

Praza L051/19-20. Valoración Primeira Fase

Valoración Primeira Fase Praza L051/19-20. Área de Coñecemento: Medicina e Cirurxía Animal

Autorización contratación _1074/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona María Lidia Platas Ferreiro para a cobertura da praza HXNP1226 convocada co nº de concurso 1074/19-20, da área de Didáctica e Organización Escolar

Praza L057/19-20 Acta Constitución

Praza L057/19-20 Acta Constitución praza profesorado interino de substitución e listas de agarda

Acta de constitución praza L058

Publicación da acta de constitución da praza L058.

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Outros anuncios - 9 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.