Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 26 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 6

Instrución conxunta do 23 de xuño de 2020, da Vicerreitoría de Investigación e Innovación e da Xerencia, pola que se dispón a apertura das salas de lectura na rede de bibliotecas da USC

Instrución conxunta do 23 de xuño de 2020, da Vicerreitoría de Investigación e Innovación e da Xerencia, pola que se dispón a apertura das salas de lectura na rede de bibliotecas da USC Publicado permanentemente a partir de 23/06/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución IX da xerencia

Instrución IX da xerencia para o acceso aos centros do Persoal Docente e Investigador e de Administración e Servizos, a reincorporación presencial á actividade laboral e o peche de instalacións da USC en período estival Publicado permanentemente a partir de 01/06/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución VIII/2020 da xerencia pola que se modifica a Instrución VII/2020 da xerencia de 26 de marzo pola que se establece a xestión orzamentaria como consecuencia da crise polo COVID-19

Instrución VIII/2020 da xerencia pola que se modifica a Instrución VII/2020 da xerencia de 26 de marzo pola que se establece a xestión orzamentaria como consecuencia da crise polo COVID-19 Publicado permanentemente a partir de 11/05/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución VII/2020 da Xerencia

INSTRUCIÓN VII/2020 DA XERENCIA DE 26 DE MARZO POLA QUE SE ESTABLECE A XESTIÓN ORZAMENTARIA COMO CONSECUENCIA DA CRISE POLO COVID-19 Publicado permanentemente a partir de 27/03/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución da Xerencia 7/2020, pola que se modifica a Instrución IX/2018 da xerencia para regular a contratación administrativa no marco da Lei 9/2017, de contratos do sector público

Instrución 4/2020 pola que se modifica a Instrución IX/2018 da xerencia para regular a contratación administrativa no marco da Lei 9/2017, de contratos do sector público Publicado permanentemente a partir de 13/03/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 26 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 6