Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Persoal de Administración e Servizos Funcionario

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Valoración da primeira fase do concurso nº L049/19-20

Valoración da primeira fase do concurso nº L049/19-20

Publicacion criterios baremación Concurso Publico nº 4/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio

Publicacion criterios baremación Concurso Publico nº 4/2019 seleccion persoal colaboracion na xestion Master Erasmus Mundus Filoloxia

Correción de erros da acta final do concurso nº L048/19-20

Correción de erros da acta final do concurso nº L048/19-20

Acta da primeira fase do concurso e convocatoria para a celebración da segunda fase do concurso nº L049/19-20

Acta da primeira fase do concurso e convocatoria para a celebración da segunda fase do concurso nº L049/19-20

Publicacion resultados Concurso Publico nº 3/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio

Publicacion resultados Concurso Publico nº 3/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio

Resolución reitoral parcial 25B.01/2019 de selección de persoal

Resolución reitoral parcial 25B.01/2019 de selección de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Concurso 1080/19-20

Convocatoria praza 1080/19-20_acta segunda fase

Concurso 1080/19-20

Convocatoria praza 1080/19-20_acta final

Concurso 1080/19-20

Convocatoria praza 1080/19-20_valoración segunda fase

Publicacion criterios baremación Concurso Publico nº 3/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio

Publicacion criterios baremación Concurso Publico nº 3/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio: Master Propio en Marketing dixital e Xestión Comercial

Instrución 2/2019 da Secretaría Xeral

Instrución 2/2019 da Secretaría Xeral sobre a imputación de idiomas no expediente

Autorización contratación concurso 1082/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Jesús Figueroa Rodríguez para a cobertura da praza HX1172 convocada co nº concurso 1082/19-20, da área de Radioloxía e Medicina Física

Resolución da oferta de posto en comisión de servizos ofertado o 4 de outubro de 2019

Resolución da xerencia pola que se publica a motivación para a adxudicación do posto ofertado para a súa provisión en comisión de servizos o día 4 de outubro de 2019.

Resolución lista definitiva de persoas admitidas

Resolución por la que se publica a lista de persoas admitidas y excluídas ás probas selectivas para acceso á escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, esp. bibliotecas

Nomeamento asesor tribunal

Nomeamento asesor tribunal das probas selectivas para acceso á escala de axudantes de arquivos bibliotecas e museos, esp. bibliotecas

Resolución reitoral 24/2019 CiQUS de selección de persoal

Resolución reitoral 24/2019 CiQUS de selección de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Listas Definitivas Convocatoria Pública 24/2019 CiQUS

Listas Definitivas da Convocatoria Pública 24/2019 CiQUS de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Convocatoria entrevista

Convocatoria á entrevista da oferta para a provisión de posto de funcionario mediante comisión de servizos ofertado o 16 de setembro de 2019.

Anuncio comezo da primeira fase do concurso nº LO49/19-20

Anuncio comezo da primeira fase do concurso nº LO49/19-20

Concurso número 1060/19-20 valoración e acta da segunda fase e acta final

Concurso número 1060/19-20 valoración e acta da segunda fase e acta final

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Outros anuncios - 9 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.