Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Todos

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Probas selectivas. Resultados do primeiro exercicio e convocatoria do segundo exercicio

Resultados do primeiro exercicio e convocatoria do segundo exercicio. Proceso selectivo para elaborar unha listaxe de espera da categoría profesional técnico/a superior de linguas modernas, perfil francés, grupo I

Concurso nº 28C/23 Catedrático/a de Universidade, Física Teórica

Concurso nº 28C/23_Puntuación final e proposta de provisión_Física Teórica

Concurso nº 28C/23 Catedrático/a de Universidade, Física Teórica

Concurso nº 28C/23_Acta da única proba do concurso_Física Teórica

47C/23_Catedrático/a de Universidade_Química Orgánica

47C/23_Puntuación final e proposta de provisión_Química Orgánica

47C/23_Catedrático/a de Universidade_Química Orgánica

47C/23_Acta da única proba do Concurso_Química Orgánica

Listaxe definitiva PAE 22-23 Mestrado de Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade

Listaxe definitiva PAE 22-23 Mestrado de Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade

CONCURSO DE ACCESO: CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDADE

CU.2. Concurso N.º: 18C/23. ACTA DE PRESENTACIÓN DOS/AS CANDIDATOS/AS. Área de coñecemento: Filoloxía Inglesa. Cód. Praza:A00695

Concurso nº 28C/23 Catedrático/a de Universidade, Física Teórica

Concurso nº 28C/23_Acta de presentación de candidatos/as_Física Teórica

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria prazas de persoal empregado investigador, no marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria probas selectivas para cubrir polo sistema de acceso libre, as prazas de persoal empregado investigador, no marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal

47C/23_Catedrático/a de Universidade_Química Orgánica

47C/23_Acta de presentación dos/as candidatos/as_Química Orgánica

Modificación tribunal cualificador, técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde, grupo III

Resolución pola que se modifica a composición do tribunal cualificador das probas selectivas para cubrir tres prazas da categoría profesional de técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde, grupo III, polas quenda de promoción interna e acceso libre

Lista provisoria asignación destinos SICUE 23/24 Fac. Ópt. Optometría

Lista provisoria de asignación de destinos SICUE 2023/2024 Facultade de Óptica e Optometría

Contratación-Profesor Contratado Doutor-Autorización de contratación

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Paula Álvarez González para a cobertura da praza de profesorado contratado doutor da área de Organización de Empresas

Nomeamentos funcionarios de carreira, escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos, subgrupo C1

Resolución pola que se nomea persoal funcionario de carreira da escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos, subgrupo C1, en virtude de probas selectivas pola quenda de acceso libre.

Listaxe de espera definitiva, auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos, subgrupo C1

Resolución pola que se fai pública a listaxe de espera definitiva das persoas aspirantes que superaron algún exercicio da fase de oposición (distinto do de galego), na escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos da USC, subgrupo C1, quenda de acceso libre.

Listaxe provisional de adxudicación de destinos SICUE 2023-24

Listaxe provisional de adxudicación de destinos SICUE 2023-24

Facultade de Matemáticas resolución provisional asignación prazas SICUE 2023/2024

Facultade de Matemáticas resolución provisional asignación prazas SICUE 2023/2024

Resolución provisional destinos SICUE 23-24 Fac. Dereito

Publicación da Resolución provisional de asignación de prazas SICUE para o curso 2023-2024 dos estudos da Facultade de Dereito.

SICUE 2023-24 Facultade de Formación do Profesorado

Proposta provisoria de asignación de destinos da Convocatoria SICUE do curso 2023-24 da Facultade de Formación do Profesorado

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 15 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.