Saltar ao contido principal
Inicio » Sede electrónica » Servizos xerais » Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Todos

Estanse a mostrar todas as categorías e temas e os últimos anuncios publicados. Para ver a páxina inicial de anuncios dirixidos a outros colectivos prema nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Outros anuncios - 3 anuncios

 Últimos anuncios publicados

24/07/2017

Lista provisoria de aspirantes (conc. 1001 a 1095/17-18

Resolución de 24/07/2017 pola que se publican as listas provisorias de aspirantes admitidos e excluídos de PDI por vía de ordinaria. (conc. 1001 a 1095/17-18) Publicada o 24/07/2017 ata o 08/09/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
21/07/2017

INSTRUCIÓN 3/2017 DA SECRETARÍA XERAL

INSTRUCIÓN 3/2017 DA SECRETARÍA XERAL SOBRE CRITERIOS ORTOGRÁFICOS E LINGÜÍSTICOS NA CUMPRIMENTACIÓN DE TÍTULOS DE TRABALLO FIN DE GRAO E FIN DE MÁSTER Publicado permanentemente a partir de 21/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
20/07/2017

Resolución Reitoral do 14 de xullo de 2017

R.R. do 14/07/2017 pola que se determina a aplicación dos prezos públicos correspondentes aos estudos de grao, máster e doutoramento cursados polo alumnado estranxeiro maior de dezaoito anos, que non teña a condición de residente, excluídos os nacionais de estados membros da Unión Europea e aqueles a quen sexa de aplicación o réxime comunitario. Publicado permanentemente a partir de 20/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
20/07/2017

INSTRUCIÓN 4/2017 DA SECRETARÍA XERAL

INSTRUCIÓN 4/2017 DA SECRETARIA XERAL POLA QUE SE ESTABLECE UNHA DATA LÍMITE PARA O ENVÍO DAS ACTAS CONSOLIDADAS DOS TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) E TRABALLOS FIN DE MÁSTER (TFM) Publicado permanentemente a partir de 20/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
20/07/2017

INSTRUCIÓN 3/2017 DA SECRETARÍA XERAL

INSTRUCIÓN 3/2017 DA SECRETARÍA XERAL SOBRE CRITERIOS ORTOGRÁFICOS E LINGÜÍSTICOS NA CUMPRIMENTACIÓN DE TÍTULOS DE TRABALLO FIN DE GRAO E FIN DE MÁSTER Publicado permanentemente a partir de 20/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
20/07/2017

Convocatoria de Concurso Público para 3 contratos de persoal

Convocatoria de Concurso Público para 3 contratos de persoal: que colabore na xestión de mobilidade de doutorandos a través do programa Erasmus Plus, e nas actividades do Centro de Benvida Internacional relacionadas coa atención ao cliente, e coa imaxe e proxección exterior da USC Publicada o 20/07/2017 ata o 30/11/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
20/07/2017

Lista provisoria de aspirantes (conc. 0001 a 0003/17-18

Resolución de 19/07/2017 pola que se publican as listas provisorias de aspirantes admitidos e excluídos de PDI por vía de urxencia. (conc. 0001 a 0003/17-18) Publicada o 20/07/2017 ata o 06/09/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
19/07/2017

Lista provisoria de aspirantes (conc. 0001 a 0003/17-18

Resolución de 19/07/2017 pola que se publican as listas provisorias de aspirantes admitidos e excluídos de PDI por vía de urxencia. (conc. 0001 a 0003/17-18) Publicada o 19/07/2017 ata o 06/09/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
19/07/2017

Resolución definitiva asignación bolsas de cooperación internacional

Resolución definitiva asignación bolsas de cooperación internacional Publicada o 19/07/2017 ata o 31/08/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
18/07/2017

Nomeamento director Departamento

Nomeamento de don Luis Coladas Uría como director do Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización Publicado permanentemente a partir de 18/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
18/07/2017

Nomeamento secretario do ILGA

Nomeamento de don Francisco Dubert García como secretario do ILGA Publicado permanentemente a partir de 18/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
18/07/2017

Cese director Departamento

Cese de don Manuel Febrero Bande como director do Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización Publicado permanentemente a partir de 18/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
18/07/2017

Resolución Provisional SUR. 2017-2018

Servizo Universitario de Residencias. Listas provisorias de solicitudes admitidas a trámite e de excluídas provisoriamente da convocatoria ordinaria de prazas para o curso 2017-2018 Publicada o 18/07/2017 ata o 30/09/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
18/07/2017

Membros xurado Premio Luís Porteiro Garea

Relación de membros do xurado do Premio Luís Porteiro Garea 2017 Publicado permanentemente a partir de 18/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
17/07/2017

Autorización de sistemas de sinatura electrónica para o acceso as persoas extranxeira

Autorización de sistemas sinatura electrónica para o acceso as persoas extranxeiras en determinados procedementos Publicado permanentemente a partir de 17/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
17/07/2017

Autorización selo electrónico

Autorización da Secretaría Xeral para a utilización do selo electrónico Publicado permanentemente a partir de 17/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
12/07/2017

Acordo Consello de Goberno 12 xuño 2017

Regulamento de Estudos de Doutoramento (aprobado polo Consello de Goberno o día 12 de xuño de 2017) Publicado permanentemente a partir de 12/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
11/07/2017

Acordo Consello de Goberno 12 xuño 2017

Solicitudes de mobilidade entre os campus de Santiago e Lugo para PDI con vinculación permanente á USC, correspondentes á planificación para o curso 2017-2018 Publicado permanentemente a partir de 11/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
11/07/2017

Acordo Consello de Goberno 12 xuño 2017

Regulamento Réxime Interno do Departamento de Electrónica e Computación Publicado permanentemente a partir de 11/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
11/07/2017

Acordo Consello de Goberno 12 xuño 2017

Regulamento de Traballo Fin de Grao en Bioloxía Publicado permanentemente a partir de 11/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.