Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Todos

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Asignación prov. Erasmus 20-21 Políticas

Asignación provisional Erasmus 20-21 Grao en Ciencia Política e da Administración

Acta Valoración 1ª fase Concurso praza 4001_19_20

Acta Valoración 1ª fase concurso praza 4001/19-20

Acta da Primeira Fase do Concurso e convocatoria celebración 2ª Fase Praza 4001/19-20

Acta da Primeira Fase do Concurso e convocatoria celebración 2ª Fase Praza 4001/19-20

Lista provisional asig. ERASMUS+ 20-21 F.Ciencias

Lista provisional asignación ERASMUS+ 20-21 Fac. de Ciencias

Resolución reitoral de selección Concurso Público 32/2019

Resolución reitoral de selección do Concurso Público de méritos 32/2019 para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación (parte 1)

Propuestas comisións especializadas concurso público 32/2019

Propuestas das comisións especializadas de selección das prazas do concurso público 32/2019

Praza_2002_19_20 Anuncio Comezo da Primeira Fase

Praza_2002_19_20 Anuncio Comezo da Primeira Fase

Adxudicación de titores e liñas temáticas TFM do Máster Mundus en Lexicografía

Adxudicación de titores e liñas temáticas TFM do Máster Mundus en Lexicografía

Valoración 1ª fase-2011

Valoración 1ª fase-2011

Corrección erro Convocatoria Pública 1/2020

Corrección erro Convocatoria Pública 1/2020 PRAZAS 2019-PI095 E 2019-PI097

Acta 1ª fase-2011

Acta 1ª fase-2011

Modificación do tribunal cualificador das probas de acceso, subgrupo A1

Resolución do 13 de xaneiro de 2020 pola que se modifica a composición do tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso á escala técnica superior de administración da Universidade de Santiago de Compostela (USC), pola quenda de promoción interna e pola quenda de acceso libre

LISTAXE DEFINITVA DA CONVOCATORIA PRESELECCION PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO

LISTAXE DEFINITVA DE PERSOAS ADMITIDAS NA CONVOCATORIA PRESELECCION PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO

Prácticas currriculares Máster en Física

Resolución provisoria asignación prácticas curriculares Máster en Física

CORRECCION ERROS CONVOCATORIA PRESELECCION INVESTIGADORES DISTINGUIDOS

CORRECCION ERROS CONVOCATORIA PRESELECCION INVESTIGADORES DISTINGUIDOS

Publicación asignación provisoria ERASMUS 20-21. Facultade de Física

Publicación asignación provisoria ERASMUS 20-21. Facultade de Física

Lista adxudicación prazas ERASMUS Fac. Óptica e Optometría 2020/2021

Lista adxudicación prazas ERASMUS Fac. Óptica e Optometría 2020/2021

Publicación resultados exames B1 e B2 para alumnado internacional

Resolución reitoral de publicación de resultados dos exames de nivel B1 e B2 para alumnado internacional matriculado en estudos de grao e máster oficial celebrados en xaneiro de 2020

L065/19-20_Anuncio comezo primeira fase

L065/19-20_Anuncio comezo primeira fase do concurso

Resolución reitoral de selección Concurso Público 31.02/2019

Resolución reitoral de selección do Concurso Público de méritos 31.02/2019 para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 11 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.