Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Todos

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Valoración da primeira fase do concurso nº L049/19-20

Valoración da primeira fase do concurso nº L049/19-20

Publicacion criterios baremación Concurso Publico nº 4/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio

Publicacion criterios baremación Concurso Publico nº 4/2019 seleccion persoal colaboracion na xestion Master Erasmus Mundus Filoloxia

Correción de erros da acta final do concurso nº L048/19-20

Correción de erros da acta final do concurso nº L048/19-20

Acta da primeira fase do concurso e convocatoria para a celebración da segunda fase do concurso nº L049/19-20

Acta da primeira fase do concurso e convocatoria para a celebración da segunda fase do concurso nº L049/19-20

Publicacion resultados Concurso Publico nº 3/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio

Publicacion resultados Concurso Publico nº 3/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio

Resolución reitoral parcial 25B.01/2019 de selección de persoal

Resolución reitoral parcial 25B.01/2019 de selección de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Concurso 1080/19-20

Convocatoria praza 1080/19-20_acta segunda fase

Concurso 1080/19-20

Convocatoria praza 1080/19-20_acta final

Concurso 1080/19-20

Convocatoria praza 1080/19-20_valoración segunda fase

Publicacion criterios baremación Concurso Publico nº 3/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio

Publicacion criterios baremación Concurso Publico nº 3/2019 seleccion persoal colaboracion cursos posgrao propio: Master Propio en Marketing dixital e Xestión Comercial

Instrución 2/2019 da Secretaría Xeral

Instrución 2/2019 da Secretaría Xeral sobre a imputación de idiomas no expediente

Autorización contratación concurso 1082/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Jesús Figueroa Rodríguez para a cobertura da praza HX1172 convocada co nº concurso 1082/19-20, da área de Radioloxía e Medicina Física

Resolución lista definitiva de persoas admitidas

Resolución por la que se publica a lista de persoas admitidas y excluídas ás probas selectivas para acceso á escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, esp. bibliotecas

Nomeamento asesor tribunal

Nomeamento asesor tribunal das probas selectivas para acceso á escala de axudantes de arquivos bibliotecas e museos, esp. bibliotecas

Resolución reitoral 24/2019 CiQUS de selección de persoal

Resolución reitoral 24/2019 CiQUS de selección de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Listas Definitivas Convocatoria Pública 24/2019 CiQUS

Listas Definitivas da Convocatoria Pública 24/2019 CiQUS de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Anuncio comezo da primeira fase do concurso nº LO49/19-20

Anuncio comezo da primeira fase do concurso nº LO49/19-20

Concurso número 1060/19-20 valoración e acta da segunda fase e acta final

Concurso número 1060/19-20 valoración e acta da segunda fase e acta final

Lista provisional admitidos III Premio promoción USC nos destinos internacionais

Lista provisional admitidos III Premio promoción USC nos destinos internacionais

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Outros anuncios - 9 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.