Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Todos

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Listas Definitivas Concurso Público de Méritos 17/2020 Urxente

Listas Definitivas do Concurso Público de Méritos 17/2020 Urxente de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Resolución parcial de admitidos e excluídos referente á comisión de servizos do 10/11/2020

Resolución pola que se aproba e publica parcialmente a relación de persoas admitidas e excluídas que se relacionan no anexo referente á provisión por comisión de servizos dos postos ofertados o 10 de novembro.

Resolución reitoral de selección Parte I 16/2020 de persoal

Resolución reitoral de selección Parte I 16/2020 de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Propostas de selección das Comisións Especializadas 16/2020 (Parte I)

Propostas de selección das Comisións Especializadas da Convocatoria Pública Ordinaria 16/2020 (Parte I)

Resolución de adxudicación TFG Grao en Química

Resolución de adxudicación TFG Grao en Química

Proposta de concesións das solicitudes de 21 proxectos de investigación, difusión e didáctica sobre o camiño de santiago

Proposta de concesións das solicitudes de 21 proxectos de investigación, difusión e didáctica sobre o camiño de santiago

Resolución de adxudicación provisional de TFG Grao en Química

Resolución de adxudicación provisional de TFG Grao en Química. Curso 20-21

Tribunal Praza Técnico Xestor de Sistemas

Criterios de corrección do primeiro exercicio (proba de galego)

Asignación definitiva prácticas. Convocatoria outono 20/21. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Asignación definitiva prácticas. Convocatoria outono 20/21. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Corrección erros resolución definitiva adxudicación centros e supervisores prácticum Máster Profesorado

Corrección erros resolución definitiva adxudicación centros e supervisores prácticum Máster Profesorado

Listas provisionais Concurso Público de Méritos 17/2020 Urxente

Listas provisionais do Concurso Público de Méritos 17/2020 Urxente de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Dispensas de asistencia a clases

3ª Resolución de dispensas de asistencia a clases do Curso 2020-21. Facultade de ADE

Facultade Bioloxía.Asignación Titores TFG

Facultade Bioloxía.Asignación Titores TFG

Corrección de erros da lista provisoria de aspirantes do concurso L091/20-21

Corrección de erros da lista provisoria de aspirantes do concurso L091/20-21

Corrección de erros da lista provisoria de aspirantes do concurso L090/20-21

Corrección de erros da lista provisoria de aspirantes do concurso L090/20-21

Asignación definitiva TFG Grao en ADE. Convocatoria de outubro-novembro. Curso 2020-2021

Asignación definitiva TFG Grao en ADE. Convocatoria de outubro-novembro. Curso 2020-2021

Asignación definitiva TFG Grao en Economía. Convocatoria de outubro-novembro. Curso 2020-2021. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Asignación definitiva TFG Grao en Economía. Convocatoria de outubro-novembro. Curso 2020-2021. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Concurso Bibliotecas sesion pública

Información sobre desenvolvemento sesión pública defensa proxecto e curriculum

Autorización de contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona María Isabel Porta Martín, para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación.

Autorización de contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Jésica Núñez García, para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Didáctica e Organización Escolar.

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 14 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.