Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Todos

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Asignación de temas de TFG de ADE (Lugo). 2ª Convocatoria.

Listas definitivas coa asignación de temas e titores de Traballo de Fin de Grao de ADE (Lugo)

Correcc erros Resol definit cambios quenda xaneiro 20-21 Fac CC Econ Empr

Correcc erros Resol definit cambios quenda xaneiro 20-21 Fac CC Econ Empr

Nomeamentos colaboradores tribunal

Nomeamentos de colaboradores do tribunal cualificador do proceso selectivos para acceso á escala de xestión, subgrupo A2

RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE MARZO DE 2021

RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE DETERMINAN OS SERVIZOS ESENCIAIS NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA DURANTE A FOLGA CONVOCADA PARA O DÍA 8 DE MARZO DE 2021

TU_2509/20 Criterios Valoración méritos Análise Matemática

TU_2509/20 Criterios Valoración méritos Análise Matemática

Ampliación prazo

Resolución pola que se amplía o prazo para a realización do terceiro exercicio das probas selectivas convocadas por resolución reitoral do 1 de outubro de 2019, para cubrir catro prazas da categoría profesional técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios).

Cualificacións 2º execicio

Cualificacións do 2º exercicio e convocatoria para realizar o 3º das probas selectivas técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios)

TU_2509/20 Acta de constitución Análise Matemática

TU_2509/20 Acta de constitución Análise Matemática

Autorización contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Ana Nieto Vieites para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Cualificacións 2º execicio

Cualificacións do 2º exercicio e convocatoria par o 3º das probas selectivas técnico/a de investigación, área electrónica-mecánica

Autorización contratación _4006/20-21

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Uqui Permui Martínez para a cobertura da praza HX1391 convocada co nº de concurso 4006/20-21, da área de Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Convocatoria dunha praza, promoción interna, categoría electrónica-mecánica, grupo III

Resolución pola que se convocan probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional técnico/a de investigación, área electrónica-mecánica, grupo III, pola quenda de promoción interna

Resolución Definitiva Cambio de Grupo - 2º Cuatrimestre

Resolución Definitiva Cambio de Grupo - 2º Cuatrimestre

Convocatoria Bolsas Comedor. Curso 2020-21

Convocatoria de Bolsas de Comedor para o curso académico 2020-2021

Levantamento Suspensión Concurso 4001/20-21

Resolución reitoral, pola que se autoriza o levantamento da suspensión do concurso 4001/20-21.

Autorización contratación _4008/20-21

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Marta Veiga Izaguirre para a cobertura da praza HX1351 convocada co nº de concurso 4008/20-21, da área de Xornalismo.

Autorización de contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona María Helena Agrafojo Nieto, para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Resolución Reitoral Concurso público 1/2021 (parte I)

Resolución Reitoral Concurso público 1/2021 (parte I) para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación mediante contrato en réxime temporal, procedemento ordinario

Propostas Comisión Concurso público 1/2021

Propostas Comisión Concurso público 1/2021 para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación mediante contrato en réxime temporal, procedemento ordinario

Resolución Reitoral 3/2021, polo que se establece o procedemento de autorización de remisión de enquisas a membros da comunidade universitaria

Resolución Reitoral polo que se establece o procedemento de autorización de remisión de enquisas a membros da comunidade universitaria

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 10 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.