Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Todos

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Listaxe definitivo 2ª quenda Prácticas Tuteladas curso 2021-22

Listaxe definitivo 2ª quenda Prácticas Tuteladas curso 2021-22

Convocatoria pública 13/2021. Valoracións Comisións especializadas (parte1)

Convocatoria pública 13/2021. Valoracións Comisións especializadas (parte1)

Convocatoria pública 13/2021. Resolución reitoral de selección (parte 1)

Convocatoria pública 13/2021. Resolución reitoral de selección (parte 1)

Asignación definitva TFM M. Fisica 1 Semestre con cotitores autorizados

Asignación definitva TFM M. Fisica 1 Semestre con cotitores autorizados

Resolución de Erasmus+ prácticas para alumnado de doutoramento

Resolución de Erasmus+ prácticas, do 18.01.2021, para alumnado de doutoramento

Convocatoria reunión ERASMUS Fac. Dereito

Publicación da convocatoria de reunión ERASMUS do alumnado da Facultade de Dereito para a asignación de destinos.

Listaxe definitiva técnico superior linguas modernas, español para estranxeiros

Resolución pola que se aproba e fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e se convoca ás persoas aspirantes á realización do primeiro exercicio (probas de lingua galega) do proceso selectivo para cubrir unha praza na categoría profesional técnico/a superior de linguas modernas, perfil español para estranxeiros.

Convocatoria para a realización de prácticas externas. Curso 2021/2022. Master Interuniversitario en Economía

Convocatoria para a realización de prácticas externas. Curso 2021/2022. Master Interuniversitario en Economía

Convocatoria selección destinos ERASMUS 22/23. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Convocatoria selección destinos ERASMUS 22/23. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Resolución provisional cambio de grupo Dereito

Publicación da resolución provisional de cambio de grupo para as materias do 2º semestre do Grao en Dereito do curso 2021/2022.

Autorización de contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona ANA NIETO VIEITES, para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Nomeamento funcionarios en prácticas, escala de xestión, subgrupo A2

Resolución pola que se nomean funcionarias/os en prácticas da escala de xestión, subgrupo A2, ás persoas seleccionadas propostas polo tribunal cualificador das probas selectivas convocadas por resolución do 4 de marzo de 2020 (DOG do 17 de marzo de 2020)

Resolución de Erasmus+ prácticas para alumnado de doutoramento

Resolución de Erasmus+ prácticas, do 13.01.2021, para alumnado de doutoramento

Facultade de Matemáticas convocatoria asignación prazas ERASMUS 2022/2023

Facultade de Matemáticas convocatoria asignación prazas ERASMUS 2022/2023

Convocatoria técnico superior de investigación, difracción raios X, grupo I

Resolución pola que se convocan probas selectivas para cubrir 1 praza da categoría profesional técnico/a superior de investigación (difracción raios X), grupo I, pola quenda de promoción interna, vacante no cadro de persoal laboral.

Convocatoria técnico superior de investigación, microscopía electrónica, grupo I

Resolución pola que se convocan probas selectivas para cubrir 4 prazas da categoría profesional técnico superior de investigación (microscopía electrónica e confocal e de apoio ás especialidades biolóxicas), grupo I, pola quenda de promoción interna, vacantes no cadro de persoal laboral.

Convocatoria técnico superior de investigación, espectrometría de masas, grupo I

Resolución pola que se convocan probas selectivas para cubrir 2 prazas da categoría profesional técnico/a superior de investigación (espectrometría de masas), grupo I, pola quenda de promoción interna, vacantes no cadro de persoal laboral.

Convocatoria técnico superior de investigación, resonancia magnética nuclear, grupo I

Resolución pola que se convocan probas selectivas para cubrir 2 prazas da categoría profesional técnico/a superior de investigación (resonancia magnética nuclear), grupo I, pola quenda de promoción interna, vacantes no cadro de persoal laboral.

Convocatoria 13/2021. Listas definitivas de solicitudes admitidas e excluidas

Convocatoria 13/2021. Listas definitivas de solicitudes admitidas e excluidas

Criterios de corrección 2º exercicio do procedemento selectivo de Técnico/a Especialista en Actividades Culturais

Criterios de corrección 2º exercicio do procedemento selectivo de Técnico/a Especialista en Actividades Culturais

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 15 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.