Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Todos

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Resolución Reitoral 27 de marzo de 2020

RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE MARZO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE CONVOCAN AXUDAS, NO RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, PARA FACILITAR O DESENVOLVEMENTO DA DOCENCIA VIRTUAL DO ALUMNADO NA USC POLO COVID-19

Instrución VII/2020 da Xerencia

INSTRUCIÓN VII/2020 DA XERENCIA DE 26 DE MARZO POLA QUE SE ESTABLECE A XESTIÓN ORZAMENTARIA COMO CONSECUENCIA DA CRISE POLO COVID-19

Relación de títulos de TFG aprobados definitivamente (Quenda de febreiro) Facultade de Filoloxía

Relación de títulos de TFG aprobados definitivamente (quenda de febreiro) Facultade de Filoloxía

R.R. do 27 de marzo de 2020 sobre prácticas académicas externas

R.R. do 27 de marzo de 2020 sobre as prácticas académicas externas do curso 2019-20 como consecuencia da suspensión temporal derivada da situación de crise sanitaria

Relación de títulos de TFG aprobados definitivamente (Quenda de febreiro) Facultade de Filoloxía

Relación de títulos de TFG aprobados definitivamente (quenda de febreiro) Facultade de Filoloxía

Modificacion tribunal cualificador, tec. investigación, área bioloxía-saúde (animalarios)

Resolución reitoral do 12 de marzo de 2020 pola que se modifica a composición do tribunal cualificador das probas selectivas da categoría de técnico de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios).

Acordo Consello de Goberno 6 de marzo de 2020

Regulamento Réxime Interno Facultade de Óptica e Optometría

Acordo Consello de Goberno 6 de marzo de 2020

Expediente modificacións orzamentarias

Acordo Consello de Goberno 6 de marzo de 2020

Convocatoria axudas nenos e nenas do Campus de Lugo

Acordo Consello de Goberno 6 de marzo de 2020

Modificacións non substanciais de titulacións de grao e máster

Acordo Consello de Goberno 6 de marzo de 2020

Declaración intencións modificacións substanciais de titulacións de grao e máster

Acordo Consello de Goberno 6 de marzo de 2020

Declaración de intencións de novos programas de doutoramento

Acordo Consello de Goberno 6 de marzo de 2020

Declaración de intencións de novas titulacións de grao e máster

Acordo Consello Goberno 6 marzo 2020

Cobertura vacantes comisións non delegadas

Acordo Consello de Goberno 6 de marzo de 2020

Cobertura vacantes comisións delegadas do Consello de Goberno

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 12 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.