Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Persoal de Administración e Servizos Laboral

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Criterios valoración L069

Criterios valoración L069

Acta constitución L069

Acta constitución L069

Praza L066/19-20 Análise Matemática Valoración da Primeira Fase do Concurso

Praza L066/19-20 Análise Matemática Valoración da Primeira Fase do Concurso

Facultade de Filoloxía. Listaxe definitiva destinos SICUE 20-21

Facultade de Filoloxía. Listaxe definitiva destinos SICUE 20-21

Modificación de títulos e resumos de TFG aprobados. Facultade de Filoloxía(25-05-2020)

Modificación de títulos e resumos de TFG aprobados. Facultade de Filoloxía (25-05-2020)

Adxudicacion provisional de destinos SICUE (Curso 2020-21. Fac. Química).

Adxudicacion provisional de destinos SICUE (Curso 2020-21. Fac. Química).

Acordo Consello de Goberno 22 de abril de 2020

Ratificación Regulamento de Réxime Interno do Departamento de Química Inorgánica

Acordo Consello de Goberno 22 de abril de 2020

Oferta de prazas de programas de doutoramento para o curso 2020-2021

Acordo Consello de Goberno 22 de abril de 2020

Aprobación modificación memoria de dobre grao de Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria e Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Acordo Consello de Goberno 22 de abril de 2020

Aprobación memoria programa de grao aberto 5USC Enxeñarías

Acordo Consello de Goberno 22 de abril de 2020

Acordo de ratificación dos procedementos de admisión aos estudos universitarios oficiais de grao do SUG para o curso 2020-2021

Acordo Consello de Goberno 22 de abril de 2020

Ratificación Regulamento de Réxime Interno do Departamento de Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana

Acordo Consello de Goberno 22 de abril de 2020

Oferta de prazas de titulacións de máster para o curso 2020-2021

Acordo Consello de Goberno 22 de abril de 2020

Oferta de prazas de titulacións de grao para o curso 2020-2021

Resolución Reitoral 22 de maio de 2020

RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECE O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA A APLICACIÓN DO PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD, APROBADO POR CONSELLO DE MINISTROS O PASADO 28 DE ABRIL DE 2020 (FASE II)

Resolución reitoral de reapertura do prazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I

Resolución reitoral de reapertura do prazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I interrompidos pola declaración do estado de alarma o pasado 14 marzo 2020

Resolución de devolución de recibos de marzo da Escola Infantil

Resolución de devolución de recibos do mes de marzo da Escola Infantil por COVID-19

Concurso 5017/19-20 Acta acordo corrección convocatoria aspirante

Acta acordo corrección convocatoria aspirante concurso 5017/19-20. Profesor/a contratado/a doutor/a

Praza L066/19-20 Análise Matemática Anuncio da Primeira Fase do Concurso

Praza L066/19-20 Análise Matemática Anuncio da Primeira Fase do Concurso

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 12 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.