Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Persoal de Administración e Servizos Laboral

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Listas Definitivas Concurso Público de Méritos 17/2020 Urxente

Listas Definitivas do Concurso Público de Méritos 17/2020 Urxente de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Resolución parcial de admitidos e excluídos referente á comisión de servizos do 10/11/2020

Resolución pola que se aproba e publica parcialmente a relación de persoas admitidas e excluídas que se relacionan no anexo referente á provisión por comisión de servizos dos postos ofertados o 10 de novembro.

Resolución reitoral de selección Parte I 16/2020 de persoal

Resolución reitoral de selección Parte I 16/2020 de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Propostas de selección das Comisións Especializadas 16/2020 (Parte I)

Propostas de selección das Comisións Especializadas da Convocatoria Pública Ordinaria 16/2020 (Parte I)

Listaxe provisional concurso específico, grupo II

Resolución da xerencia pola que se publica a listaxe provisional de persoal admitido no concurso específico de traslados para a provisión de postos singularizados de persoal laboral, vacantes na USC, correspondentes ao grupo II

Resolución de adxudicación TFG Grao en Química

Resolución de adxudicación TFG Grao en Química

Proposta de concesións das solicitudes de 21 proxectos de investigación, difusión e didáctica sobre o camiño de santiago

Proposta de concesións das solicitudes de 21 proxectos de investigación, difusión e didáctica sobre o camiño de santiago

Resolución de adxudicación provisional de TFG Grao en Química

Resolución de adxudicación provisional de TFG Grao en Química. Curso 20-21

Tribunal Praza Técnico Xestor de Sistemas

Criterios de corrección do primeiro exercicio (proba de galego)

Asignación definitiva prácticas. Convocatoria outono 20/21. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Asignación definitiva prácticas. Convocatoria outono 20/21. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Concurso permanente, Grupos III e IV.1

Resolución da xerencia pola que se executa o concurso permanente convocado por resolución do 30.09.2020

Tribunal tec. investigación, área bioloxía-saúde

Criterios de corrección da proba de galego e instrucións xerais e específicas COVID-19 do proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico de investigación, área bioloxía-saúde, convocado por resolución reitoral do 03.10.2019

Corrección erros resolución definitiva adxudicación centros e supervisores prácticum Máster Profesorado

Corrección erros resolución definitiva adxudicación centros e supervisores prácticum Máster Profesorado

Listas provisionais Concurso Público de Méritos 17/2020 Urxente

Listas provisionais do Concurso Público de Méritos 17/2020 Urxente de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Instrución X/2020 da xerencia pola que se establece o procedemento a seguir nos procesos selectivos en relación coa situación provocada pola COVID-19

Instrución X/2020 da xerencia pola que se establece o procedemento a seguir nos procesos selectivos en relación coa situación provocada pola COVID-19

Dispensas de asistencia a clases

3ª Resolución de dispensas de asistencia a clases do Curso 2020-21. Facultade de ADE

Facultade Bioloxía.Asignación Titores TFG

Facultade Bioloxía.Asignación Titores TFG

Corrección de erros da lista provisoria de aspirantes do concurso L091/20-21

Corrección de erros da lista provisoria de aspirantes do concurso L091/20-21

Corrección de erros da lista provisoria de aspirantes do concurso L090/20-21

Corrección de erros da lista provisoria de aspirantes do concurso L090/20-21

Convocatoria mobilidade de estudantes por convenio bilateral 2021/22

Convocatoria mobilidade de estudantes por convenio bilateral 2021/22

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 14 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.