Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Persoal de Administración e Servizos Laboral

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Resolución definitiva sobre os cambios de quenda. Primeiro semestre. Curso 2021/2022. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Resolución definitiva sobre os cambios de quenda. Primeiro semestre. Curso 2021/2022. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Resolución definitiva sobre a dispensa de asistencia a clase. Primeiro semestre. Curso 2021/2022. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Resolución definitiva sobre a dispensa de asistencia a clase. Primeiro semestre. Curso 2021/2022. Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Convocatoria prórroga de TFG 21-22

Convocatoria de prórroga de TFG curso 2021-2022 Facultade Matemáticas

Erasmus+ ICM KA107 PAS Saínte: Lista Provisional

Erasmus+ ICM KA107 PAS Saínte: Lista Provisional

Adxudicación destinos

Adxudicación destinos ás persoas que superaron o proceso selectivo técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios) convocado por r.r. 01/10/2019

Resolución provisoria bolsas IV Ciclo. Curso 2021-22

Resolución provisoria de persoas admitidas e excluídas e puntuación obtida. Curso 2021-2022

Publicación adxudicación de cotas e importes das axudas para a escolarización de menores. Campus de Lugo

Resolución definitiva de adxudicación de cotas e importes concedidos aos solicitantes de axudas para a escolarización dos nenos e nenas menores de 3 anos do Campus de Lugo

Máster Profesorado Lugo- Dispensas de asistencia a clases

Resolución provisional dispensas de asistencia a clases do 1º semestre 2021-22_ Máster Profesorado Lugo

Listaxe provisional do proceso selectivo de actividades culturais

Resolución pola que se aproba e fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para cubrir unha praza vacante da categoría profesional técnico/a especialista en actividades culturais

Listaxe provisional do proceso selectivo de actividades socorrista

Resolución pola que se aproba e fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para cubrir dúas prazas vacantes da categoría profesional socorrista

Convocatoria Pública 6/2021. Listas provisionais de admitidos e excluídos

Convocatoria Pública 6/2021 (CiMUS, CiQUS, CiTIUS, IGFAE). Listas provisionais de admitidos e excluídos

Autorización contratación listaxe de agarda L105/20-21

Resolución reitoral de 22 de setembro de 2021, pola que se autoriza a contratación de don ADRIAN DIOS VICENTE para a cobertura da praza de profesor interino de substitución da área de Economía Aplicada

Listaxe definitivo Prácticas Curriculares MERYCSE

Listaxe definitivo Prácticas Curriculares MERYCSE

Nomeamento do xurado. VII Certame de fotografía Ruth Matilda Anderson

Nomeamento do xurado do VII Certame de fotografía Ruth Matilda Anderson

Bases reguladoras pola que se convocan bolsas para a iniciación á investigación para alumnado de máster no Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia - CITMAga

Resolución reitoral do 22 de setembro de 2021, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan bolsas para a iniciación á investigación para alumnado de máster no Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia - CITMAga

Resolución pola que se publica a relación de persoas candidatas admitidas e excluidas definitivas das axudas para a recualificación do sistema universitario español para 2021-2023.

Resolución pola que se publica a relación de persoas candidatas admitidas e excluidas definitivas das axudas para a recualificación do sistema universitario español para 2021-2023.

Resolución definitiva cambio de grupo- Grao en RRLL e RRHH-21-22

Resolución definitiva cambio de grupo- Grao en RRLL e RRHH-21-22

Contratación laboral fixo técnico especialista investigación - saúde

RESOLUCIÓN pola que se contrata persoal laboral fixo na categoría profesional técnico/a especialista de investigación, especialidade saúde, grupo III, en virtude de probas selectivas convocadas por resolución do 30 de setembro de 2019.

Listaxe de espera téc. esp. investigación, esp. saúde

Resolución reitoral pola que se publica a listaxe de espera definitiva da categoría de téc. esp. investigación, esp. saúde, derivada do proceso selectivo convocado por resolución do 30.09.2019.

Autorización de contratación Profesorado Interino de Substitución

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona PALOMA CASTRO MARTÍNEZ, para a cobertura dunha praza de profesorado interino de substitución da área de Ciencia Política e da Administración.

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 14 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.