Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias PAS

Anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias PAS publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 75 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 15

Acordo tribunal

Lista de Agarda Arquitecto Publicación de resultados do 1º exercicio e convocatoria do 2º Publicada o 15/10/2021. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Listaxe de espera téc. investigación, área bioloxía-saúde (animalarios)

Resolución reitoral pola que se publica a listaxe de espera definitivia da categoría de téc. investigación, área bioloxía-saúde (animalarios), derivada do proceso selectivo convocado por resolución do 01.10.2019. Publicada o 07/10/2021. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Contratación persoal laboral fixo, técnico de investigación, animalarios

Resolución pola que se contrata persoal laboral fixo na categoría profesional técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios), grupo III, en virtude de probas selectivas convocadas por resolución do 1 de outubro de 2019 Publicada o 07/10/2021. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Concurso permanente, Grupos III e IV

Resolución da xerencia do 05.10.2021 pola que se convoca concurso permanente de traslados para a provisión de postos base dos grupos III e IV. Publicada o 06/10/2021. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Listaxe provisional, convocatoria Linguas Modernas, Inglés

Resolución pola que se aproba e fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para cubrir tres prazas vacantes da categoría profesional técnico/a superior de linguas modernas, perfil inglés. Publicada o 05/10/2021. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 75 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 15