Ir ao contido da p�xina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Informacións de interese para a comunidade universitaria, Área de recursos humanos

Anuncios de Informacións de interese para a comunidade universitaria, Área de recursos humanos publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

Acordo Tribunal_probas_Auxiliares_Arquivos_Bibliotecas

Acordo Tribunal_probas_Auxiliares_Arquivos_Bibliotecas_publicación cualificacións 3º exercicio Publicado permanentemente a partir de 24/11/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Oferta de emprego público 2021

Resolución do 17 de agosto de 2021 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2021 Publicada o 25/08/2021. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución I/2020 conxunta da xerencia e da Vicerreitoría de Profesorado do 29 de setembro de 2020

Instrución I/2020 conxunta da Xerencia e da Vicerreitoría de Profesorado do 29 de setembro de 2020 pola que se establecen medidas para favorecer a conciliación da vida laboral e familiar e as condición de entrega e uso das máscaras hixiénicas proporcionadas pola USC Publicado permanentemente a partir de 29/09/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Regulamento de funcionamento da Mesa Xeral de Negociación da USC

Regulamento de funcionamento da Mesa Xeral de Negociación da USC Publicado permanentemente a partir de 02/06/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Acordo sobre crédito horario e dereitos sindicais

Acordo sobre crédito horario e dereitos sindicais Publicado permanentemente a partir de 27/12/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.