Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Estudantes

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Resolución reitorial bolsas de veran CRETUS

Resolución reitoral do 18 de xuño de 2021, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan bolsas para a iniciación á investigación para alumnos de máster no Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais - CRETUS

Convocatoria de axudas de prezos públicos para alumnado do cuarto ciclo

Convocatoria de axudas de prezos públicos para alumnado do cuarto ciclo_Curso 2021_2022

Resolución reitoral Bolsas de verán IMATUS

Resolución reitoral do 17 de xuño de 2021, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan bolsas para a iniciación á investigación no Instituto de Materiais iMATUS

Facultade de Bioloxía.Prácticas Externas

Listaxe provisorio alumnado admitido e excluído Grao en Bioloxía e Grao en Biotecnoloxía

Corrección erros prazas 2020-AD029 e 2021-CP00 Convocatoria 5/2021

Corrección erros prazas 2020-AD029 e 2021-CP00 Convocatoria 5/2021

Autorización de contratación 3007-V/20-21

Autorización de contratación de don Bernardo Sopeña Pérez-Argüelles, praza 3007-V/20-21 de profesor contratado doutor vinculado.

Asignación Definitiva Practicas Extracurriculares MERYCSE

Asignación Definitiva Practicas Extracurriculares MERYCSE

Concurso público 5/2021 para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación

Concurso público 5/2021 para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación mediante contrato en réxime temporal, procedemento ordinario

Resolución definitiva_asignación prazas de prácticas_Máster Enxeñaría Ambiental

Resolución definitiva de asignación de prazas de prácticas en empresa do Máster en Enxeñaría Ambiental

Resolución de listas definitivas de admitidos e excluidos, convocatoria de bolsas de Verán 2021

Resolución de listas definitivas de admitidos e excluidos, convocatoria de bolsas de Verán CIMUS, CITIUS, CIQUS E IGFAE - 2021

Membros Xurado IV Premio Porteiro Garea 2021

Relación de membros do Xurado deste premio

Resolución de concesión de axudas bolsas de veran CIMUS, CIQUS, CITIUS e IGFAE

Resolución de concesión das bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros Singulares de Investigación, pola que se publica as listas de concesións por cada un dos centros singulares que figuran nos anexos I, II, III e IV CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE.

Listaxe provisional Prácticas MERYCSE

Listaxe provisional practicas MERYCSE

Presentación TFG (convocatoria: setembro)

Presentación TFG do Grao en Química, Dobre Grao en Química e Bioloxía e Dobre Grao en Física e Química

Corrección Convocatoria presentación TFG (xullo)

Presentación TFG do Grao en Química, do Dobre Grao en Química e en Bioloxía e do Dobre Grao en Física y en Química

Convocatoria pública 4/2021. Valoracións Comisións especializadas (parte I)

Convocatoria pública 4/2021. Valoracións Comisións especializadas (parte I)

Convocatoria pública 4/2021. Resolución reitoral de selección (parte I)

Convocatoria pública 4/2021. Resolución reitoral de selección (parte I)

Autorización de contratación 3006-V/20-21

Autorización de contratación de don Álvaro Hermida Ameijeiras praza 3006-V/20-21 de profesor contratado doutor vinculado.

Erasmus+ ICM KA107 Proxecto 2020-2023 PhD Saínte: Actualización Anexo I

Actualización Anexo I - Plazas disponibles CONVOCATORIA ERASMUS+ International Credit Mobility [KA107] Mobilidade Internacional de Doutorandos/as da USC-PROXECTO USC 2020-2023

Apertura prazo extraordinario por corte de rede Concurso Profesorado Asociado Ciencias da Saúde

Apertura prazo extraordinario por corte de rede Concurso Profesorado Asociado Ciencias da Saúde

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Convocatorias, listaxes e anuncios. Facultades e Escolas

Outros anuncios - 19 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.