Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Taboleiro de anuncios dirixidos a Estudantes

Estanse a mostrar os últimos anuncios publicados e as categorías. Para acceder aos anuncios clasificados segundo o colectivo ao que van dirixidos, preme nas seguintes ligazóns: Todos, Estudantes, Persoal Docente e Investigador Funcionario, Persoal Docente e Investigador Contratado, Persoal de Administración e Servizos Funcionario, Persoal de Administración e Servizos Laboral. Se non atopa un anuncio no taboleiro pode utilizar o seguinte buscador.

Opcións avanzadas

Últimos anuncios publicados

Praza L057/19-20 Valoración primeira fase concurso

Praza L057/19-20 Valoración primeira fase concurso

Praza L057/19-20 Acta primeira fase concurso

Praza L057/19-20 Acta primeira fase concurso

Convocatoria Axudas a Programas de Actividades Estudantís

Convocatoria de Axudas a programas de actividades estudantís_ 2020

Instrución 3/2019 da Secretaría Xeral

Instrución 3/2019 da Secretaría Xeral sobre accesibilidade e garantía de protección de datos persoais nas publicacións no Taboleiro Electrónico de Anuncios da USC

Listas provisionais CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS 30/2019

Listas provisionais CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS 30/2019, PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN MEDIANTE CONTRATO EN RÉXIME TEMPORAL A TRAVÉS DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN ORDINARIA

Autorización contratación conc. 1022/19-20

Resolución reitoral pola que se autoriza a contratación de don CARLOS ALBERTO POSE VARELA para a cobertura da praza FX0389 convocada co nº de concurso 1022/19-20, da área de Filosofía.

Correción de erros na Convocatoria Pública Ordinaria 30/2019

Correción de erros na Convocatoria Pública Ordinaria 30/2019

Acta final praza L058

Publicación da acta final praza L058.

Acta da segunda fase concurso L058

Publicación da acta da segunda fase concurso L058.

Valoración da segunda fase concurso L058

Publicación da valoración da segunda fase do concurso L058

Autorización contratación conc. 1070/19-20

Resolución reitoral pola que se autoriza a contratación de dona ROSA CALO SANTIAGO para a cobertura da praza HX1278 convocada co nº de concurso 1070/19-20, da área de Optometría.

Resolución reitoral 29/2019 de selección de persoal

Resolución reitoral 29/2019 de selección de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal

Propostas de selección das Comisions Especializadas 29/2019

Propostas de selección das Comisions Especializadas da Convocatoria Pública Ordinaria 29/2019

Praza L057/19-20 Acta primeira fase concurso

Praza L057/19-20 Acta primeira fase concurso

Praza L057/19-20 Valoración primeira fase concurso

Praza L057/19-20 Valoración primeira fase concurso

Autorización contratación conc. 1053/19-20

Resolución reitoral pola que se autoriza a contratación de don URBANO ALEJANDRO SANTANA MORA para a cobertura da praza HX1136 convocada co nº de concurso 1053/19-20, da área de Estomatoloxía.

Autorización contratación conc. 1052/19-20

Resolución reitoral pola que se autoriza a contratación de don URBANO ALEJANDRO SANTANA MORA para a cobertura da praza HX1274 convocada co nº de concurso 1052/19-20, da área de Estomatoloxía.

Convocatoria Pública Ordinaria 31/2019 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Concurso Público de méritos para a contratación de persoal que colabore nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo.

Valoración da segunda fase do concurso. Praza 1037/19-20

Valoración da segunda fase do concurso. Praza 1037/19-20

Acta da segunda fase do concurso. Praza 1037/19-20

Acta da segunda fase do concurso. Praza 1037/19-20

Categorías de anuncios

Acordos de órganos colexiados

Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais

Nomeamentos, situacións e incidencias

Contratación pública

Convocatorias de oposicións e concursos

Outras convocatorias

Informacións de interese para a comunidade universitaria

Convocatorias, listaxes e anuncios da área académica

Procesos electorais

Outros anuncios - 10 anuncios

Pode subscribirse mediante sindicación de contidos aos anuncios publicados no taboleiro. A fonte de novas RSS publica todos os anuncios, sen filtrar polo público ao que van dirixidos.

A lista anterior é unha relación limitada dos anuncios publicados no taboleiro da sede. Se non encontra o anuncio que busca, pode procuralo na lista de todos os anuncios publicados na sede.