Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, RR área académica

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, RR área académica publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 156 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 32

Resolución Reitoral 1/2021, pola que se delega a sinatura das providencias de constrinximento en materia de alumnado no xefe do Servizo de Xestión Académica

Resolución Reitoral pola que se delega a sinatura das providencias de constrinximento en materia de alumnado no xefe do Servizo de Xestión Académica Publicado permanentemente a partir de 12/01/2021. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución Reitoral

Resolución Reitoral relativa á proba de aptitude para a homologación de títulos estranxeiros de Odontoloxía no curso 2020-2021 Publicada o 29/12/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Recoñecemento Actividades para Estudos de Grao da USC

RR pola que se amplia o anexo á Resolución reitoral do16 de setembro de 2020 sobre e recoñecemento de cursos de competencias en información para o curso académico 2020/21 Publicada o 22/12/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución Reitoral prórroga

RESOLUCIÓN REITORAL DO 04/12/2020 SOBRE A POSIBILIDADE DE PETICIÓN DUNHA PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DERIVADA DA SITUACIÓN SANITARIA NO CURSO 2020- 2021 Publicado permanentemente a partir de 04/12/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Recoñecemento de Actividades para Estudos de Grao da USC

Resolución reitoral pola que se recoñece a actividade "Deseño dun Proxecto Básico de Enxeñaría Química II" para estudos de Grao da USC cunha equivalencia de 5 ECTS Publicado permanentemente a partir de 03/12/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 156 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 32