Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, RR área académica

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, RR área académica publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 127 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 26

Convocatoria de Matrícula para o Curso Académico 2020/21

Convocatoria de matrícula en estudos universitarios oficiais de grao, máster universitario, doutoramento e en titulacións propias impartidas na universidade para o curso académico 2020/21 Publicada o 01/07/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Modificación Convocatoria Acceso á Universidade Maiores de 40 Anos

Resolución reitoral pola que se modifica a convocatoria para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao para persoas maiores de 40 anos que acrediten experiencia profesional ou laboral para o curso 2020/21 Publicada o 03/06/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

RESOLUCIÓN REITORAL DO 1 DE XUÑO DE 2020

RESOLUCIÓN REITORAL DO 1 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS, NO RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, PARA FACILITAR O DESENVOLVEMENTO DA DOCENCIA VIRTUAL DO ALUMNADO NA USC POLO COVID-19 Publicado permanentemente a partir de 01/06/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

RESOLUCIÓN REITORAL DO 8 DE MAIO DE 2020

RESOLUCIÓN REITORAL DO 8 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECE UN PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA O ADECUADO DESENVOLVEMENTO DA DOCENCIA NON PRESENCIAL Publicado permanentemente a partir de 08/05/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución Reitoral 4 de maio de 2020

RESOLUCIÓN REITORAL DO 04/05/2020, POLA QUE SE ACORDAN DETERMINADOS CAMBIOS NOS PRAZOS DE MATRICULA COMO CONSECUENCIA DA SUSPENSIÓN DA DOCENCIA PRESENCIAL POLA COVID-19 Publicado permanentemente a partir de 05/05/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 127 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 26