Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Contratación pública, Contratación administrativa

Anuncios de Contratación pública, Contratación administrativa publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 12 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 , páx. 3

Nomeamento e cese de membros da Mesa de Contratación

Cese como vogal titular da Mesa de Contratación de JOSÉ RAMÓN BASANTE BARBARZÁN, por ter rematada a atribución temporal de funcións de xefe do Servizo de Xestión de actividades de I+D o 9 de agosto de 2020 e nomeamento como vogal titular da Mesa, con efectos dende o 10 de agosto de 2020, de JOSÉ RAMÓN BASANTE BARBAZÁN, por ter conferidas as funcións propias da xefatura da Subárea Económica da Área de Xestión e Investigación Publicado permanentemente a partir de 09/09/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Nomeamento e cese de membros da Mesa de Contratación

Cese de ANTONIO ESPADA ARIAS como vogal suplente, cese de ANA MARÍA PAZ TORRES, xefa de Negociado de Xestión e Contratación, como secretaria suplente segunda, nomeamento de ANA MARÍA PAZ TORRES, como vogal suplente, nomeamento de SARA LÓPEZ GONZÁLEZ, técnica da Asesoría Xurídica, como vogal suplente segunda e nomeamento de MARÍA DEL CARMEN JUANATEY GONZÁLEZ, xefa de Negociado de Documentación do Servizo de Xestión Económica, como secretaria suplente segunda Publicado permanentemente a partir de 24/08/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Nomeamento e cese de membros da Mesa de Contratación

Cese de Denís Fernández Méndez como vogal titular da Mesa de Contratación, por ter cesado na xefatura do Servizo de Xestión de Actividades de I+D e nomeamento de Xosé Ramón Basante Barbazán, que asume as funcións do citado servizo, como vogal titular da Mesa de Contratación Publicado permanentemente a partir de 13/02/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Nomeamento de membros da Mesa de Contratación

Nomeamento como secretaria suplente segunda da Mesa de Contratación da USC de ANA MARÍA PAZ TORRES, xefa do Negociado de Xestión e Contratación Publicado permanentemente a partir de 24/10/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Nomeamento e cese de membros da Mesa de Contratación

Cese de José Delfín Pérez González como vogal suplente da Mesa de Contratación e nomeamento de Carlos Alberto Gómez Otero como presidente suplente da Mesa de Contratación Publicado permanentemente a partir de 18/07/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 12 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 , páx. 3