Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

Instrución conxunta do 23 de xuño de 2020, da Vicerreitoría de Investigación e Innovación e da Xerencia, pola que se dispón a apertura das salas de lectura na rede de bibliotecas da USC

Instrución conxunta do 23 de xuño de 2020, da Vicerreitoría de Investigación e Innovación e da Xerencia, pola que se dispón a apertura das salas de lectura na rede de bibliotecas da USC Publicado permanentemente a partir de 23/06/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución VII/2020 da Xerencia

INSTRUCIÓN VII/2020 DA XERENCIA DE 26 DE MARZO POLA QUE SE ESTABLECE A XESTIÓN ORZAMENTARIA COMO CONSECUENCIA DA CRISE POLO COVID-19 Publicado permanentemente a partir de 27/03/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución IX/2018 da Xerencia

Instrución IX/2018 da Xerencia, para regular a contratación administrativa no marco da Lei 9/2017, de contratos do sector público. Publicado permanentemente a partir de 09/08/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución X/2015

Instrución X/2015 de Xerencia pola que se regula a colaboración do persoal de conserxería dos centros na renovación dos contrasinais de acceso aos servizos telemáticos da USC por parte dos seus usuarios Publicado permanentemente a partir de 08/09/2015. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.