Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, RR área económica

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, RR área económica publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

Resolución pola que se regulan as operacións de peche de exercicio económico 2019

Resolución pola que se regulan as operacións de peche de exercicio económico 2019 Publicado permanentemente a partir de 18/11/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución Reitoral do 6 de agosto de 2018

Resolución Reitoral do 6 de agosto de 2018 pola que se autoriza a adxudicación de determinados contratos polo procedemento negociado sen publicidade Publicado permanentemente a partir de 09/08/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.