Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Procesos electorais, Censos

Anuncios de Procesos electorais, Censos publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 15 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 , páx. 3

Acordo publicación do censo definitivo

Acordo publicación do censo definitivo das eleccións a reitor/a e de representantes no Claustro Universitario Publicado permanentemente a partir de 15/03/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Rectificación censo Secretaría Xeral

Resolución da Secretaría Xeral de rectificación do censo provisional das eleccións de representantes de estudantes nas Xuntas de Centro e nos Consellos de Departamentos Publicado permanentemente a partir de 30/11/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Publicación censo definitivo

Acordo da Comisión Electoral Central de publicación do censo definitivo das eleccións de representantes de estudantes nas Xuntas de centro e nos Consellos de departamento Publicado permanentemente a partir de 30/11/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Acordo Comisión Electoral Central

Acordo Comisión Electoral Central sobre interpretación art. 104, apartado 1, alínea a) dos Estatutos. Publicado permanentemente a partir de 26/04/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Reclamacións contra o censo provisional

Resolución da Secretaría Xeral das reclamacións contra o censo provisional das eleccións de representantes nos Consellos dos novos Departamentos Publicado permanentemente a partir de 14/04/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 15 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 , páx. 3