Saltar ao contido principal
Inicio » Sede electrónica » Servizos xerais » Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 22 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 5

Instrución VII/2018 da Xerencia

Instrución VII/2018 da Xerencia, rectificativa da V/2018, relativa ao emprego do código CPV como elemento para determinar o obxecto dos contratos menores. Publicada o 18/04/2018 ata o 31/12/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución da Xerencia

Instrución VI/2018 da Xerencia da Universidade de Santiago de Compostela pola que se complementa a Instrución V/2017 pola que se modifican os tipos de dedución de IVE soportado na codificación económica e funcional. Publicada o 22/03/2018 ata o 31/12/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución IV_2018 da Xerencia da USC relativa á Contratación a partir da entrada en vigor da nova Lei de Contratos do Sector Público

Instrución IV_2018 da Xerencia da USC relativa á Contratación a partir da entrada en vigor da nova Lei de Contratos do Sector Público Publicado permanentemente a partir de 07/03/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución de Xerencia

INSTRUCIÓN III/2018 DA XERENCIA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA POLA QUE SE REGULA A DOTACIÓN DE VESTIARIO PROFESIONAL AO PERSOAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS QUE TEN A CATEGORÍA DE CONDUTOR E PARA O PERSOAL DE ACTOS OFICIAIS Publicada o 16/02/2018 ata o 31/12/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución Xerencia

INSTRUCIÓN II/2018 DA XERENCIA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA POLA QUE SE REGULA A DOTACIÓN DE VESTIARIO PROFESIONAL AO PERSOAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS Publicada o 16/02/2018 ata o 31/12/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 22 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 5