Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 47 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 10

Instrución da Xerencia 1/2022, do 20 de abril de 2022, pola que se regula o uso de máscara de protección no interior das instalación da Universidade de Santiago de Compostela

Instrución I/2022 da xerencia, do 20 de abril de 2022, pola que se regula o uso de máscara de protección no interior das instalación da Universidade de Santiago de Compostela Publicado permanentemente a partir de 20/04/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

INSTRUCIÓN CONXUNTA I/2022

INSTRUCIÓN CONXUNTA I/2022 DA XERENCIA E DA VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN POLA QUE SE CONCRETA A APLICACIÓN DO REAL DECRETO LEI 32/2021, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REFORMA LABORAL, A GARANTÍA DA ESTABILIDADE NO EMPREGO E A TRANSFORMACIÓN DO MERCADO DE TRABALLO E DA LEI 20/2021, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REDUCIÓN DA TEMPORALIDADE NO EMPREGO PÚBLICO NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Publicado permanentemente a partir de 08/03/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución IX/2021 da xerencia relativa ao calendario de festas, vacacións, permisos e horario do PAS para o ano 2022

Instrución IX/2021 da xerencia relativa ao calendario de festas, vacacións, permisos e horario do PAS para o ano 2022 Publicado permanentemente a partir de 15/12/2021. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución VIII/2021 da xerencia do 26 de outubro sobre a imputación de gastos de aloxamento

Instrución VIII/2021 da xerencia do 26 de outubro sobre a imputación de gastos de aloxamento Publicado permanentemente a partir de 27/10/2021. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución VII/2021 da xerencia, pola que se establece o procedemento para o recoñecemento da antigüidade para o persoal investigador e do persoal de apoio á investigación

Instrución VII/2021 da xerencia, pola que se establece o procedemento para o recoñecemento da antigüidade para o persoal investigador e do persoal de apoio á investigación Publicado permanentemente a partir de 29/09/2021. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 47 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 10