Saltar ao contido principal
Inicio » Sede electrónica » Servizos xerais » Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 16 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 4

Instrución VII/2017

Instrución VII da Xerencia pola que se determina o procedemento de xestión para dar cumprimento aos requirimentos do subministro inmediato de información (SII) á Axencia Tributaria en relación co IVE devengado e soportado Publicado permanentemente a partir de 04/07/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución VI/2017

Instrución VI/2017 da Xerencia da USC sobre contratación administrativa: obrigas de publicidade nos procedementos negociados. Publicado permanentemente a partir de 13/02/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución XI/2016

Instrución XI/2016 da Xerencia pola que se establece o procedemento de xestión económico orzamentaria das actividades internacionais de cooperación e mobilidade. Publicado permanentemente a partir de 25/11/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución X/2016

Instrución X/2016 da Xerencia da USC relativa a determinadas prestacións do contrato dos servizos de reprografía e edición e impresión dixital dos Centros e Servizos do Campus de Santiago Publicado permanentemente a partir de 15/07/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución IX/2016 da Xerencia

Instrución IX/2016 da Xerencia da USC pola que se corrixe o citerio de absorción aplicado ao complemento persoal transitorio que percibe o persoal afectado por procesos de funcionarización en virtude do acordo entre a USC e a Xunta de Persoal do 21 de setembro de 2004 Publicado permanentemente a partir de 08/07/2016. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 16 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 4