Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Xerencia publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 50 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 10

Instrución III/2022 da xerencia, do 31 de maio de 2022, pola que se regula a dotación de vestiario profesional ao persoal que ten a categoría de condutor e para o persoal de actos oficiais

Instrución III/2022 da xerencia, do 31 de maio de 2022, pola que se regula a dotación de vestiario profesional ao persoal que ten a categoría de condutor e para o persoal de actos oficiais Publicado permanentemente a partir de 15/09/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución IV/2022 da xerencia, do 14 de setembro, pola que se dispoñen medidas extraordinarias para o aforro e mellora da eficiencia enerxética

Instrución IV/2022 da xerencia, do 14 de setembro, pola que se dispoñen medidas extraordinarias para o aforro e mellora da eficiencia enerxética Publicado permanentemente a partir de 14/09/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución II/2022 da xerencia, do 31 de maio de 2022, pola que se regula a dotación de vestiario profesional ao persoal laboral de administración e servizos corrixida

Instrución II/2022 da xerencia, do 31 de maio de 2022, pola que se regula a dotación de vestiario profesional ao persoal laboral de administración e servizos corrixida Publicado permanentemente a partir de 01/06/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución da Xerencia 1/2022, do 20 de abril de 2022, pola que se regula o uso de máscara de protección no interior das instalación da Universidade de Santiago de Compostela

Instrución I/2022 da xerencia, do 20 de abril de 2022, pola que se regula o uso de máscara de protección no interior das instalación da Universidade de Santiago de Compostela Publicado permanentemente a partir de 20/04/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

INSTRUCIÓN CONXUNTA I/2022

INSTRUCIÓN CONXUNTA I/2022 DA XERENCIA E DA VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN POLA QUE SE CONCRETA A APLICACIÓN DO REAL DECRETO LEI 32/2021, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REFORMA LABORAL, A GARANTÍA DA ESTABILIDADE NO EMPREGO E A TRANSFORMACIÓN DO MERCADO DE TRABALLO E DA LEI 20/2021, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REDUCIÓN DA TEMPORALIDADE NO EMPREGO PÚBLICO NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Publicado permanentemente a partir de 08/03/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 50 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 10