Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, RR área recursos humanos

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, RR área recursos humanos publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 8 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2

Resolución Reitoral nomeamento vicerreitores/as

Resolución Reitoral pola que se nomea ás vicerreitoras e aos vicerreitores da USC Publicado permanentemente a partir de 06/06/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución Reitoral nomeamento secretaria xeral

Resolución Reitoral pola que se nomea á secretaria xeral da USC Publicado permanentemente a partir de 06/06/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución Reitoral 5 de xuño de 2018

Resolución Reitoral pola que se determina o número e denominación das Vicerreitorías da USC Publicado permanentemente a partir de 06/06/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución Reitoral 2 de xuño de 2018

Resolución Reitoral do 2 de xuño de 2018 pola que se cesa á vicerreitora de Comunicación e Coordinación Publicado permanentemente a partir de 05/06/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución Reitoral 4 de xuño de 2018

Resolución Reitoral do 4 de xuño de 2018 pola que se cesan ás vicerreitoras e vicerreitores da USC Publicado permanentemente a partir de 05/06/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 8 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2