Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Secretaría Xeral

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Secretaría Xeral publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 27 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 6

Corrección erros Instrución I-2022

Corrección de erro na Instrución I/2022 da Secretaría Xeral Publicado permanentemente a partir de 10/01/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución 2/2021 da Secretaría Xeral

Instrución 2/2021, da Secretaría Xeral, pola que se establecen medidas para o uso seguro dos medios telemáticos na docencia, a avaliación e o funcionamento dos órganos colexiados no curso 2021-2022 Publicado permanentemente a partir de 07/09/2021. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución da Secretaría Xeral 1/2021, relativa ao procedemento de eliminación documental desde os arquivos de xestión das unidades administrativas

Instrución da Secretaría Xeral 1/2021 relativa ao procedemento de eliminación documental desde os arquivos de xestión das unidades administrativas Publicado permanentemente a partir de 23/03/2021. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución da Secretaría Xeral 7/2020, sobre cambio nas datas de realización de exames por incidencia da COVID19

Instrución da Secretaría Xeral 7/2020 sobre cambio nas datas de realización de exames por incidencia da COVID19 Publicado permanentemente a partir de 10/12/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución da Secretaría Xeral 6/2020, relativa á ampliación de prazos asociados coa finalización do curso académico 2019-2020

Instrución 6/2020 da Secretaría Xeral relativa á ampliación de prazos asociados coa finalización do curso académico 2019-2020 Publicado permanentemente a partir de 29/09/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 27 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 6