Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Secretaría Xeral

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, Instrucións Secretaría Xeral publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 18 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 4

Instrución 3/2019 da Secretaría Xeral

Instrución 3/2019 da Secretaría Xeral sobre accesibilidade e garantía de protección de datos persoais nas publicacións no Taboleiro Electrónico de Anuncios da USC Publicado permanentemente a partir de 05/12/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución 2/2019 da Secretaría Xeral

Instrución 2/2019 da Secretaría Xeral sobre a imputación de idiomas no expediente Publicado permanentemente a partir de 18/10/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución 1 2019 da Secretaría Xeral

Instrución 1/2019 da Secretaría Xeral pola que se establece un protocolo de actuación no caso de incidencias técnicas non xeneralizadas e non imputables ás persoas interesadas que impidan a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións por sede electrónica. Publicado permanentemente a partir de 12/10/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Modificación de Instrución

Modificación da Instrución 6/2012 da Secretaría Xeral Publicada o 27/07/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Instrución 1/2018

Instrución 1/2018, da Secretaría Xeral, pola que se establece un procedemento excepcional para o cumprimento dos Acordos da Comisión de Validacións e Recoñecementos Publicado permanentemente a partir de 31/10/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 18 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 4