Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias persoal I+D

Anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias persoal I+D publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 104 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 21

Listas provisionais CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS 30/2019

Listas provisionais CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS 30/2019, PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN MEDIANTE CONTRATO EN RÉXIME TEMPORAL A TRAVÉS DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN ORDINARIA Publicada o 05/12/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Correción de erros na Convocatoria Pública Ordinaria 30/2019

Correción de erros na Convocatoria Pública Ordinaria 30/2019 Publicada o 04/12/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución reitoral 29/2019 de selección de persoal

Resolución reitoral 29/2019 de selección de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato en réxime temporal Publicada o 03/12/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Propostas de selección das Comisions Especializadas 29/2019

Propostas de selección das Comisions Especializadas da Convocatoria Pública Ordinaria 29/2019 Publicada o 04/12/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Convocatoria Pública Ordinaria 31/2019 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Concurso Público de méritos para a contratación de persoal que colabore nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo. Publicada o 02/12/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 104 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 21