Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias PAS

Anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias PAS publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 125 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 25

Listaxe definitiva técnico superior linguas modernas, español para estranxeiros

Resolución pola que se aproba e fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e se convoca ás persoas aspirantes á realización do primeiro exercicio (probas de lingua galega) do proceso selectivo para cubrir unha praza na categoría profesional técnico/a superior de linguas modernas, perfil español para estranxeiros. Publicada o 18/01/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Concurso específico grupos III e IV.1

Resolución da xerencia do 12.01.2022 pola que se convoca concurso específico para a provisión de postos singularizados vacantes dos grupos III e IV.1 dos puntos de atención, información e servizos. Publicada o 15/01/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución pola que se declara deserta unha comisión de servizos

Resolución da xerencia pola que declara deserta a provisión en comisión de servizos do posto xefatura de Negociado do Instituto de Criminoloxía Publicada o 14/01/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Cuestionario e respostas do 2º exercicio

Publicación do cuestionario de preguntas do 2º exercicio e da táboa de opcións de resposta correctas. Publicada o 14/01/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Tribunal esp. oficios, xardinerio

Criterios de corrección do segundo exercicio do procedemento selectivo para o ingreso na categoría de esp. oficios, xardineiro, convocado por resolución reitoral do 25.03.2021 e instrucións xerais e específicas COVID-19 Publicada o 14/01/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 125 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 25