Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias PAS

Anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias PAS publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 69 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 14

Resolución da oferta de posto en comisión de servizos ofertado o 4 de outubro de 2019

Resolución da xerencia pola que se publica a motivación para a adxudicación do posto ofertado para a súa provisión en comisión de servizos o día 4 de outubro de 2019. Publicada o 17/10/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución lista definitiva de persoas admitidas

Resolución por la que se publica a lista de persoas admitidas y excluídas ás probas selectivas para acceso á escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, esp. bibliotecas Publicada o 17/10/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Nomeamento asesor tribunal

Nomeamento asesor tribunal das probas selectivas para acceso á escala de axudantes de arquivos bibliotecas e museos, esp. bibliotecas Publicada o 18/10/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Convocatoria entrevista

Convocatoria á entrevista da oferta para a provisión de posto de funcionario mediante comisión de servizos ofertado o 16 de setembro de 2019. Publicada o 17/10/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Convocatoria entrevista

Convocatoria á entrevista da oferta para a provisión de posto de funcionario mediante comisión de servizos ofertado o 16 de setembro de 2019. Publicada o 16/10/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 69 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 14