Ir ao contido da páxina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias PAS

Anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias PAS publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 209 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 42

Criterios de correción e avaliación do terceiro exercicio do proceso selectivo da escala facultativa de bibliotecas

Criterios de corrección e avaliación do terceiro exercicio do proceso selectivo da escala facultativa de bibliotecas convocado mediante resolución reitoral do 11 de novembro de 2021 Publicada o 30/11/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Oferta comisión de servizos

Oferta de dous postos en comisión de servizos Publicada o 29/11/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Tribunais - Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, subgrupo A2 - Criterios de corrección do primeiro exercicio (proba de lingua galega)

Criterios de corrección do primeiro exercicio (proba de galego) Publicada o 29/11/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Acordo Comisión de Avaliación concurso específico postos singularizados grupo III

Acordo da Comisión de Avaliación do concurso específico para postos singularizados grupo III convocado por resolución da Xerencia de 12.01.2022) polo que se fan públicas as puntuacións dos proxectos escritos, criterios de defensa e datas para a defensa. Publicada o 29/11/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Listaxe de espera enxeñeiro/a técnico/a industrial

Resolución reitoral pola que se publica a listaxe de espera provisional da categoría de enxeñeiro/a técnico/a industrial derivada do proceso selectivo convocado por resolución do 25.03.2021. Publicada o 28/11/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 209 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 42