Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias PAS

Anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias PAS publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 53 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 11

Concurso permanente, Grupos I e II

Resolución da xerencia pola que se declara deserto o concurso permanente de traslados para a provisión de postos base de persoal laboral correspondentes aos Grupo I e II. Publicada o 29/10/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución da oferta de posto en comisión de servizos ofertado o 28 de setembro de 2020

Resolución da xerencia pola que se publica a motivación para a adxudicación do posto ofertado para a súa provisión en comisión de servizos o día 28 de setembro de 2020. Publicada o 28/10/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Listaxe definitiva convocatoria técnico de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios)

RESOLUCIÓN pola que se aproba e publica a listaxe definitiva das persoas admitidas e excluídas, e convocatoria das persoas aspirantes que deben realizar o primeiro exercicio (probas de lingua galega), do proceso selectivo para cubrir catro prazas da categoría profesional técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios) Publicada o 28/10/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Convocatoria concurso específico postos singularizados, grupos I e II

Resolución da xerencia pola que se convoca concurso específico de méritos para a provisión de postos singularizados, grupos I e II Publicada o 27/10/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Asesor tribunal

Nomeamento de asesor especialista para o 5º exercicio das probas selectivas para acceso á escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas Publicada o 26/10/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 53 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 11