Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias PAS

Anuncios de Convocatorias de oposicións e concursos, Convocatorias PAS publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 42 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 9

Listaxe provisional solicitudes ABAU

Resolución da xerencia pola que se fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento de selección de persoal non docente para colaborar coas Comisións Delegadas das ABAU. Publicada o 19/05/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Convocatoria colaboradores ABAU

Resolución da Xerencia pola que se dispón, entre outras medidas, a continuación do procedemento de selección de persoal non docente para colaborar coas Comisións Delegadas das ABAU. Publicada o 14/05/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Modificacion tribunal cualificador, tec. investigación, área bioloxía-saúde (animalarios)

Resolución reitoral do 12 de marzo de 2020 pola que se modifica a composición do tribunal cualificador das probas selectivas da categoría de técnico de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios). Publicada o 27/03/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Acordo tribunal probas selectivas

Suspensión proceso selectivo axudantes bibliotecas por estado de alarma ata novo aviso Publicada o 17/03/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Convocatoria probas selectivas para acceso á escala de xestión da USC, subgrupo A2

Resolución da Universidade de Santiago de Compostela do 4 de marzo de 2020, pola que se convocan probas selectivas para acceso á escala de xestión da Universidade de Santiago de Compostela (USC), subgrupo A2, polas quendas de promoción interna e de acceso libre. Publicada o 17/03/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 42 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 9