Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Nomeamentos, situacións e incidencias, Persoal Administración e Servizos

Anuncios de Nomeamentos, situacións e incidencias, Persoal Administración e Servizos publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

Ampliación prazo 3º exercicio

Ampliación do prazo para a realización do 3º exercicio das probas de acceso á escala de axudantes de arquivos, museos e bibliotecas, especialidade bibliotecas (RR 25/03/2019) Publicada o 15/01/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Texto refundido criterios de xestión listaxes de espera

Texto refundido dos criterios de xestión de listaxes de espera para cubrir temporalmente postos de persoal de administración e servizos (PAS) da USC. Publicado permanentemente a partir de 18/04/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Procedemento adxudicación comisións de servizo

Resolución da xerencia pola que se establece o procedemento para a adxudicación de comisións de servizo. Publicado permanentemente a partir de 27/12/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Regulamento de funcionamento da Mesa Xeral de Negociación do PAS

Regulamento de funcionamento da Mesa Xeral de Negociación do PAS Publicado permanentemente a partir de 14/12/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Criterios comisións de servizos

Criterios para cubrir temporalmente postos mediante comisións de servizos Publicado permanentemente a partir de 25/05/2017. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.