Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Contratación pública, Contratación administrativa

Anuncios de Contratación pública, Contratación administrativa publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 8 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2

Nomeamento e cese de membros da Mesa de Contratación

Cese de José Delfín Pérez González como vogal suplente da Mesa de Contratación e nomeamento de Carlos Alberto Gómez Otero como presidente suplente da Mesa de Contratación Publicado permanentemente a partir de 19/07/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Nomeamento e cese de membros da Mesa de Contratación

Cese de Francisco Carracedo Doce como vogal da Mesa de Contratación, por ter cesado por xubilación como xefe do Servizo de Xestión Económica e nomeamento de José Delfín Pérez González como vogal da Mesa de Contratación Publicado permanentemente a partir de 19/07/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Nomeamento e cese de membros da Mesa de Contratación

Cese de Maruxa Casal Reyes como vogal da Mesa de Contratación, por ter cesado na xefatura do Servizo de Xestión de Actividades de I+D e nomeamento de Denís Fernández Méndez como vogal titular da Mesa de Contratación Publicado permanentemente a partir de 19/07/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Nomeamento de membros da Mesa de Contratación

Nomeamento de membros da Mesa de Contratación para dar cumprimento ao acordo do Consello Social, do 7 de marzo, no que se determina a composición da Mesa de Contratación, para adaptala á Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Publicado permanentemente a partir de 31/08/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Nomeamento de membros da Mesa de Contratación

Nomeamento de membros da Mesa de Contratación para dar cumprimento ao acordo do Consello Social, do 7 de marzo, no que se determina a composición da Mesa de Contratación, para adaptala á Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público Publicado permanentemente a partir de 03/04/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 8 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2