Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Acordos de órganos colexiados, Claustro

Anuncios de Acordos de órganos colexiados, Claustro publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 7 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2

Acordo Claustro Universitario

Acordo do modificación das Liñas Xerais da USC para a elaboración das novas titulacións oficiais reguladas polo R.D. 1393/2007 (aprobado polo Claustro o día 10 de maio de 2019) Publicado permanentemente a partir de 16/05/2019. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Acordo Claustro Universitario 5 de decembro de 2017

Nomeamento membro Comisión de Reclamacións Publicado permanentemente a partir de 15/01/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Acordo Claustro Universitario 5 de decembro de 2017

Bases do Regulamento da USC sobre os dereitos e obrigas e o rexistro de interese dos seus altos cargos Publicado permanentemente a partir de 15/01/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Acordo Claustro Universitario 5 de decembro de 2017

Bases do Regulamento da USC sobre a realización polo PDI de traballos de carácter científico, técnico, humanístico ou artístico, así como de ensinanzas de especialización ou actividades específicas de formación Publicado permanentemente a partir de 15/01/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Acordo Claustro Universitario 5 de decembro de 2017

Bases do Regulamento da USC sobre a creación e funcionamento de estruturas universitarias de docencia e investigación (art. 62 dos Estatutos) Publicado permanentemente a partir de 16/01/2018. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 7 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2