Ir ao contido da p�xina

Solicitude de Información accesible e queixas web

Solicitude de Información accesible e queixas web

Identificación

Código: PAE-1/2

Nome: Solicitude de Información accesible e queixas web.

Clasificación: Páxina web, Accesibilidade, Solicitude de información.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Formulario de solicitude

 

Finalidade

Este trámite permite a calquera persoa física ou xurídica formular queixas relativas ao cumprimento dos requisitos de accesibilidade e solicitar a información relativa aos contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade aos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público ou exentos ao cumprimento por supoñer unha carga desproporcionada.

Descrición

O procedemento iníciase cunha solicitude que se realiza telemáticamente a travésdo formulario electrónico xa sinalado no epígrafe de INICIOe seguindo os pasos que se van indicando nas sucesivas pantallas.

Unha vez presentada a solicitude, a Vicesecretaría Xeral da USC tramitará a petición do interesado e, previo o informe técnico pertinente, de ser o caso, darálle resposta da mesma.

Se a solicitude non se axusta aos límites legalmente establecidos, será denegada.

 

Documentación asociada ó procedemento