Ir ao contido da páxina

Matrícula ordinaria de continuación de estudos

Formalización de matrícula ordinaria de continuación de estudos

Identificación

Código: PXA-03/0-1

Nome: Matrícula ordinaria de continuación de estudos.

Clasificación: Xestión académica, Matrícula, Ordinaria.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Aplicación Xescampus-matrícula

FINALIDADE

Permite aos estudantes que o ano anterior xa cursaron estudos na USC formalizar a súa matrícula para o curso seguinte e para os mesmos estudos.

DESCRICIÓN

No prazo fixado na convocatoria anual de matrícula, o alumno pode acceder ao procedemento automatizado  a través da súa Secretaría Virtual para formalizala.

Documentación asociada ó procedemento