Ir ao contido da páxina

Modificación de matrícula

Solicitude de modificación de matrícula xa realizada

Identificación

Código: PXA-03/1

Nome: Modificación de matrícula.

Clasificación: Xestión académica, Matrícula, Modificacións e anulacións.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Aplicación Xescampus-matrícula

FINALIDADE

Serve para que un alumno matriculado amplíe as materias que quere cursar, substitúa unhas por outras ou anule algunha das materias matriculadas de conformidade coa normativa aplicable aos estudos que realiza. A modificación da matrícula se debe realizar no prazo establecido na correspondente convocatoria anual.

DESCRICIÓN

O procedemento iníciase cunha solicitude que realiza o alumno a través do formulario correspondente.

Os servizos administrativos da universidade verifican que as modificacións solicitadas se axusten á normativa, en función do cal xestionan a resolución, favorable ou non, que é notificada ao alumno.

Documentación asociada ó procedemento