Ir ao contido da p�xina

Solicitude de revisión de Regulamentos para aprobación polo Consello de Goberno

Este procedemento serve para que centros e departamentos obteñan informe de legalidade dos regulamentos que deban someter a aprobación do Consello de Goberno.

Identificación

Código: OI-01/3

Nome: Solicitude de revisión de Regulamentos para aprobación polo Consello de Goberno.

Clasificación: Organización interna, Regulamentos, Revisión de regulamentos.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Formulario de solicitude

FINALIDADE

Este procedemento serve para que centros e departamentos obteñan informe de legalidade dos regulamentos que  deban someter a aprobación do Consello de Goberno.

DESCRICIÓN

O proceso iníciase coa solicitude  na que se concreta o tipo de Regulamento a revisar.

A solicitude é remitida ao Servizo de Asesoría Xurídica para que revise os datos.

Feitas as comprobacións oportunas, a Asesoría Xurídica da USC procede a emitir o informe, favorable ou non, coas consideracións correspondentes, que é trasladado ao solicitante.

Documentación asociada ó procedemento