Conxunto de identidade do servizo

Solicitude certificados de xestión de persoal

Este procedemento serve para solicitar diversos tipos de certificados emitidos polo Servizo de Xestión de Persoal.

Identificación

Código: XP-01/1

Nome: Solicitude certificados de xestión de persoal.

Clasificación: Xestión de persoal, Expediente persoal, Certificacións.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Solicitude certificados

FINALIDADE

Este procedemento serve para solicitar os seguintes tipos de certificados emitidos polo Servizo de Xestión de Persoal:

DESCRICIÓN

A persoa interesada enche o formulario de solicitude, onde marcan a opción do certificado que desexa.

O Servizo de Xestión de Persoal comproba a solicitude e, no seu caso, expide o certificado oportuno.

Documentación asociada ó procedemento