Ir ao contido da páxina

Solicitude de abstención do profesorado no procedemento de cualificación

Serve para que calquera profesor poida pedir a súa abstención no procedemento de cualificación do alumnado.

Identificación

Código: AR-01/1

Nome: Solicitude de abstención do profesorado no procedemento de cualificación .

Clasificación: Abstencións e Recusacións, Abstencións, Abstención cualificación.

Inicio e instrucións

O procedemento pode iniciarse nos seguintes puntos de entrada:

FINALIDADE

Este procedemento serve para dar cumprimento ao artigo 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro de réxime xurídico do sector público e á Instrucción da Secretaría Xeral nº 1/2005 sobre o trámite de abstención no procedemento de cualificación, no senso de que calquera profesor/a deberá  pedir a súa abstención no procedemento de cualificación do alumnado, cando considere que concorren nel algún dos motivos de abstención recollidos no citado artigo.

DESCRICIÓN

O procedemento iníciase coa presentación da solicitude no rexistro da universidade. No enderezo de inicio do procedemento está dispoñible o formulario que se debe cubrir.

Unha vez recibido polo Servizo da Asesoría Xurídica solicitase do Director/a do departamento proposta de profesor/a substituto/a.

Normativa de aplicación:

Documentación asociada ó procedemento