Ir ao contido da páxina

Ampliación prazo

Resolución pola que se amplía o prazo para a realización do terceiro exercicio das probas selectivas convocadas por resolución reitoral do 1 de outubro de 2019, para cubrir catro prazas da categoría profesional técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios).

Documentos asociados

Ampliación prazo

  • Ficheiro: Ampliación 3ºexercicio_animalarios.pdf.pdf
  • Descrición: Resolución pola que se amplía o prazo para a realización do terceiro exercicio das probas selectivas convocadas por resolución reitoral do 1 de outubro de 2019, para cubrir catro prazas da categoría profesional técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios).
  • Pegada dixital: eab7698dc358382f566114355d866a17ffe75618880cb6d8ab96a487c1c588cc (SHA-256)
  • Idioma(s): galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Convocatorias de oposicións e concursos
  • Tema: Convocatorias PAS
  • Públicos obxectivos: todos