Ir ao contido da páxina

R.R. do 7 de abril do 2016 en materia de vacacións e permisos do PDI-Ano 2016

Resolución reitoral do 7 de abril de 2016 pola que se adapta a normativa interna á regulación vixente en materia de vacacións e permisos do PDI da USC e se ditan instrucións para o ano 2016

Documentos asociados

R.R. do 7 de abril do 2016 en materia de vacacións e permisos do PDI-Ano 2016

  • Ficheiro: RR. do 7.4.2016. Instrución en materia de vacacións e permisos do PDI ano 2016.pdf
  • Descrición: RResolución reitoral do 7 de abril de 2016 pola que se adapta a normativa interna á regulación vixente en materia de vacacións e permisos do PDI da USC e se ditan instrucións para o ano 2016
  • Pegada dixital: 8d654f403dc75d3482f5984480ac4c3b6549492fed8854508d970ea1ec2c52b1 (SHA-256)
  • Idioma(s): galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais
  • Tema: Outras Resolucións
  • Públicos obxectivos: todos